Szerb gimnázium, Újvidék, 1899

ИЗВЕШТАЈ О СРПСКОЈ ВЕЛИКОЈ ГИМЦАЗИЈИ у Новож Саду ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 1899 -1900. (..јЛ S:%% У Новом Саду, Штамиарша 'Борђа ИвковЫ.а. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents