Szerb gimnázium, Újvidék, 1941

ÚJVIDÉKI II. FOKÚ TANÜGYIGAZGATÁS! KIRENDELTSÉG AZ ÚJVIDÉKI M. KIR. ÁLL SZERB- TANNYELVŰ KOED. GIMNÁZIUM ÉV K ö N YV E AZ 1941-42 TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK I. ÉVÉBEN KÖZZÉTESZIi VÁRADY KÁLMÁN, TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. ГОДИШЊАК MATb. KPAJb. ДРЖ. ГИМНАЗИЈЕ CA СРП. HACT. ЈЕЗИКОМ У УЈВИДЕКУ У I. ГОД. СВОГА ПОСТАНКА 3A LUK. ГОД. 1941-42 САСТАВИО: ВАРАДИ КАЛМАН ПРОСВЕТНИ НАДСАВЕТНИК, ДИРЕКТОР

Next

/
Thumbnails
Contents