Szerb gimnázium, Újvidék, 1942

ÚJVIDÉKI II. FOKÚ TAN0GYIGA1GATÁSI KIRENDELTSÉG AZ ÚJVIDÉKI M. KIR. ÁLL SZERB- TANNYELVŰ KOED. GIMNÁZIUM ÉVK ö NYVE AZ 1942-43. II.TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK II. ÉVÉBEN KÖZZÉTESZI: VÁRADY KÁLMÁN, TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. ГОАИШНЬАК МАТЬ. КРАЛ. ДРЖ. ГИМНАЗЩЕ СРПСКОГ НАСТ. JE3HKA У У|ВИДЕКУ У II ГОДИНИ Н>ЕНОГ ПОСТАНКА ЗА ШК. ГОД. 1942-43 САСТАВИО: ВАРАДИ KAJ1MAH ПРОСВЕТИМ НАДСАВЕТНИК, ДИРЕКТОР

Next

/
Thumbnails
Contents