Felsőkereskedelmi iskola, Újvidék, 1887

..................................II iMllllllii' ' itr i' i ''111111*1111' ..........................................................................immimii ilium i mini urn minim i.........mhiiiiiihiiiii.......................... ./ 4 mi polgári iskolával összekapcsolt ipar- és közép­kereskedelmi iskola 1887-8-iki TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BEÖSI F Ћ mЖШÜ Ћ IGAZGATÓ. Av Nyomatott Fuchs Á.-féle könyvnyomdában, 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents