Felsőkereskedelmi iskola, Újvidék, 1891

Az újvidéki magyar állami polgári iskolává! összekapcsolt Ш- e lilBID DU ÉRTESÍTŐJE AZ 1891—1892-iki TANÉVRŐL SZERKESZTETTK: BETJCK BZEIRIE] ŐST CZ, IGAZGATÓ. í AL ÚJVIDÉKÉN, PGPOVITS M, TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA 1 S92.

Next

/
Thumbnails
Contents