Felsőkereskedelmi iskola, Újvidék, 1894

■A.Z TTTTTIIDIEIKI magyar állami polgári iskolával összekapcsolt f f ff az 1894—1895-iki tanévről. SZERKESZTETTE : BRUCK FERENCZ IGAZGATÓ. ÚJVIDÉKEN. POPOVITS M. TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA. 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents