Katolikus gimnázium, Ungvár, 1886

KIR. KATH. FOGYMNASIUM rr Értesítője аж l§§6-7. tanévről. KÖZLI: шАтшшй igazgató. I i ІШйз*^. UJMGVAROTT, NYOMATOTT Id. FÉSŰS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1887. & Í m Шг

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents