Katolikus gimnázium, Ungvár, 1887

KIR. KATH. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE az 188У-8. tanévről* KÖZLI: j'ÍÓDOLY j_,ÁSZLÓ igazgató. trlíGVÁROTT, NYOMATOTT Id. FÉSŰS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1888.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents