Katolikus gimnázium, Ungvár, 1896

AZ UNGVÁRI KIR. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1896—97. TANÉVRŐL. KÖZLI: HÓDOLT LÁSZLÓ CZ. FŐIG. FOGIMN. IGAZGATÓ. ÜNOVAROTT. NYOMATOTT LÉVAI MÓRNÁL 1897.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents