Állami főreáliskola, Ungvár, 1912

Dortsák Gyula. Több, mint három évtizednyi munkásság után Dortsák Gyula megvált az intézet vezetésétől. Távozása eddigi működésének helyéről nevezetes időpontja életének, de fontos dátum ennek az intézetnek életében is, amely az ■övével szorosan egybeforrott. Olyan időben állott iskolánk élére, amikor az uj in­tézménynek leginkább volt szüksége régi, kipróbált veze­tőre. Dortsák Gyula tapasztalatban gazdag, munkában ■edzett férfi volt. A trsztenai róm. kath. algimnázium élén töltött tiz év gyakorlati ismereteit gazdagította. Szegényes, mostoha, ellenséges viszonyok között a műveltség és a magyarság eszményeiért küzdött; érzékeny lelke átlátszó volt, mint a kristály, a küzdelem keményre kalapálta: fénylett és harcolt, mint a kard. Mikor — 16 évvel ezelőtt —- az ungvári áll. reál­iskola igazgatója lett, tudta, hogy mit kell tennie, látta a ■célt és látta az utat. Ott volt a kezdet kezdetén, amikor nincs múlt, ami biztasson, csak alaktalan jövő, mely nemcsak kecsegtet, hanem rémit is. Idegen talajban, melyet hagyomány nem termékenyített, az exakt tudományokat akarta meg­gyökereztetni. Az uj intézménynek egyénisége lassankint súlyt adott.

Next

/
Thumbnails
Contents