Az Üstökös, 1863 (6. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1863-01-03 / 1. szám

1. szám. Jan. 3-án 1863. Megjelenik minden szombatnapon egy íven sokféle képpel ellátva. Előfizetési ar : Egész évre jan.—dec. 6 frt., 6 hóra jul.—dec. 3 írt., és három hóra | okt—dec. 1 frt. 50 kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — Kiadó hivatal : Pest, egyetem-utcza 4-ik szám. A SZERÉNY MAGYAR EMBER ÉS JÓ BARÁTJA „Kedves magyar ember, gyerejde, hadd látlak : Mit kívánjak neked ? no mondd meg emberül. Valami drága jót, mit te nagyon szeretsz, — És a mi nekem egy krajczárba se kerül.“ XIII. kötet. „De ne légy hát olyan átkozottul szerény; Kívánjak e neked mindenféle áldást? ,,,Jaj, uram, azt ne tedd, az én nekem drága, Mert azért nekem kell fizetni áldomást.1“ „,Köszönöm, gráczia; nem vagyok érdemes, Mindennel beérem; — szép hogy van rám gondod Nem csak a mindennel, még a semmivel is : Még vissza is adok belőle egy fontot.1“ „Mi kellene hát még most egy köszöntőben Szent Boldog napjára? Légyen véled béke! ,„Köszönöm alássan, annyi van már ebből, Hogy már épen untig elégséges nékem.1“ „No csak mondd hát, mi kell? Akármilyen drága. Kivánjak-e neked egy jó — egészséget,“ ,„0h kérem alássan : fele is elég lesz : Beérem, ha kívánsz, egy jó — feleséget.“1 1861. és 1862-ik évi folyamból teljes számú „Ejnye, valamit csak fogadj el hát tőlem : Kivánok te néked egy boldog uj évet!“‘ ,„Minek egészen uj ilyen szűk világban ? Jó lenne tán csak egy fejelés év nékem. K—s M—n példányokkal még folyvást szolgálhatunk. i

Next

/
Thumbnails
Contents