Az Üstökös, 1864 (7. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 27. szám)

1864-01-02 / 1. szám

1. szám. Január 2-án 1864. Megjelenik minden szombatnapon egy íven sok le képpel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.— dec. fi Irt., 6 bóra jan. - jnn. 3 írt., és 3 hóra jan.—mart. 1 írt. 50 kr. — Előfizethetni minden póstahivatalnu és könyvárusnál. —i Kiadó hivatal: Pest, barátok-tere 7-ik szán. XV. kötet. Vájjon micsoda uj esztendei köszöntőt fog mondani O ? A zzal, hogy én mivel köszöntök be ? r Úgy is tudom, nem törődik senki. Sokkal inkább megkívánják tőlem, Hogy mit 0 fog szólni, azt vessem ki. Vagy olyat mond, mitől megijednek, Vagy olyat, a minek megörülnek: Vagy olyat, mely igen szépen hangzik, De nem használ, csupán csak a fülnek. Hát — azt találgatni nagyon könnyű; Eltalálni ? No már azt nem mondom. Tessék választani a sok közül; Nekem csak a tálalás a gondom. Vagy azt mondja, a mit belül gondol; Vagy mást mond, és más marad in petto. Az operát a zenéje teszi; A mit elmond; az csak a libretto. Vagy olyat mond, a mi igaz épen, S a mit épen azért el nem hisznek ; Vág) sokat mond, miket maga sem hisz, S a mik épen azért vízre visznek. Vagy olyat mond, milyet én is tudnék, Vagy olyat, a minőt csak ő mondhat, Vagy olyat5 mely hálósüveget húz, Vagy olyat, mely öreg ágyút vontat. Vagy olyat mond, mely meglep mindenkit,, Vagy olyat, mit előre tud minden, Vagy olyant mond, a mit nem ért senki, Vagy a mit jól megérthetnek kinnt, benn. Vagy pedig a publikumot azzal Tréfálja meg, hogy mikor igy lesnék, Kapja magát, épen nem szól semmit. Ezt azután találgatni tessék ! K—s 31—fi.

Next

/
Thumbnails
Contents