Az Üstökös, 1867 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1867-01-05 / 1. szám

1. szám. Januar 5-én, 1867. Megjelonik minden szombatnapon egy ivón sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évro jan.—dec. G frt., G hóra 3 írt. és 3 hóra 1 frt 50 kr.— Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadóhivatal: Pest, barátok-tere 7-ik szám. XVffl. kötet Marasztal ás. (A kedves kedveséhez.) Maradj, maradj még! csak egy pillanatén, Kedves leányka, oh maradj velem ! Mig kebledet forrón ölelhetem : A boldogság nagy terhének alatta Örült leszek, vagy szivem megszakad, Nem bánom. Csak te add nékem magad. (Képviselő : Tisztelt ház !) Rövid leszek, ha meghallgatnak engem, Maradjanak tisztelt barátaim ! Az elnök csönget, nyitvák ajkaim, Szegény hazánknak régi búját zengem. A mint csak tetszik, úgy zsibongjanak, Csakhogy beszélve itt ne hagyjanak ! (A kortes a provisoriumboz.) Maradj szépséges, kétfejű madárka ! Keljen ki mind parányi magzatod ! Paragrafus, fináncz, maradjatok, • Hogy a zsandár ne légyen itten árva ! Maradjatok még, csak két századig ! E nép nem él, nem ébred. Álmodik. (Beust a baloldalhoz.) Intézzék már el közös bajainkat, Maradjanak még tisztelt honnagyok, Hisz’ öt forint szép napidijt adok, Ennél többet otthon se mindenik kap. Kilencz minister ?! csak lármázzanak ! Legjobb a régi, óh maradjanak ! A kortes. Tallőrossy Zebulon levelei Mindenváró Adámhoz. ja; Tekintedezs barátom uram! Queraus !!!! Ez most a napiparancs. Melieti minden ember katonának, ha akar- — ha nem akarja, hat visznek. Nutzt ka podagra! kinek kit laba van, me­nyi kel! ifjúnak, öregnek, mágnásnak, paraszt­nak, zsidónak, diáknak, rexum, linxum, el kel masiroznyi. Hiszen úgy in principio sémi kifogasa ele- ne nekem, hogy legyen minden ember katona, legalab nem csúfolhatlak töbet senkit civilista­k fJt' S' ÍVj j

Next

/
Thumbnails
Contents