Az Üstökös, 1875 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1875-01-02 / 1. szám

1. szám. Január 2. 1875. \ Megjelenik minden szonibatnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—deez. 8 frt, 6* hóra 4 frt. 3 hóra 2 frt. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadó-hivatal : Pest, bará- ! tok-tere Athenaeum-épület. Hirdetések dija : 4 hasábos nompareille sor 10 kr. 1 Hirdetések felvétetnek : egyedül Icáiig I.ipot és társa, I. nemzetközi hirdeté. W sek felvételi hivatal Budapesten, MARIA VALERIA-UTCZA T1IONETUDVAR XXVI. kötet. EGESZ ESZAEI E’OX.TZTSICE-1 vagy: Ml LETT TOVÁBB A TEGETTHOFFAL P Regény. EGY A HAJÓN H Á T R A MARADT MATRÓZ FELJEGYZÉSEI ITTÁK JULES V E R IV E oktatásai szerint irta Ir£ -A. S A. T O 1T. I. ELŐSZÓ­Az ottfelodett matróz. 'MgyiKÉN ama nevezetes banketteknek, melyek hir- ™hedett északi utazóink tiszteletére a kettős monar­chia két fővárosában adattak, egyike a megtisztelt hajósoknak, a kebleket megnyitó szölönedv befolyása alatt sub rosa őszintén megvallá, hogy ők bizony egy pajtást ott felejtettek a Tegethoffon. Egy Pietro Galiba nevű dalmatiai születésű magyar fiút. A dolog úgy történt, hogy a matróz fagydaga­natban szenvedő kezeit és lábait oly nagy mértékben betalálta dörzsölni dr. Kepes hazánkfia fagybalzsamáva], hogy attól nemcsak a kezei és lábai, de ö saját maga is elaludt. Szerencsétlenségére még a hajózászlótartónak nem volt gyertyája, mikor az utrakelendők neveit összeírta s tévedésből Pietro Galiba neve kimaradt a lajstromból s midőn másnap reggel felolvassák a névsort, egy »itt vagyok«-kal kevesebb hangzott a rendesnél: a mit so­kan a hideg összehúzó hatásának tulajdonitottak. Csak később, mikor már öt nap múlva reggeledni kezdett, jött rá a hajóskapitány, hogy egy embernek hiányozni kell. — A mit igy számítottak ki. Voltak egy meter hosszúságú füstölt kolbászok, a mik akint osztattak fel, hogy minden ember harapott belőlük egy darabot. Huszonöt emberre voltak számítva. Egy ember szájába négy centimeter kolbásznál több be nem fér. És igy épen ki kellett ütni az egy méternek. Azonban a csónakra kelés óta a kapitány úgy tapasztala, . : ..

Next

/
Thumbnails
Contents