Az Üstökös, 1876 (19. évfolyam, 1-53. szám)

1876-01-01 / 1. szám

szaró Januar 1. 1876. Megjelenik minden szoiiibatiiapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési íir : Egész évre jan. decz. 8 frt, 6 hóra 4 frt, 3 hóra 2 frt. Egyes szám 16. kr I I I lyiJX^X Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadó-liivatal: Pest bará- | • III íl\ILv/L» tok-tere Athenaeum-épüieÉ.

Next

/
Thumbnails
Contents