Az Üstökös, 1877 (20. évfolyam, 1-40., 1000-1011. szám)

1877-01-06 / 1. szám

Megjelenik minden szoinbatnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési Är : Egész évre jan. dec. 8 frt, 6 lióra 4 frt, 3 hóra 2 frt. Egyes szám 16 kr. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadó-hivatal : Pest bará- tok-tere Athenaeum-épület. Hirdetések dija: 5 hasábos nompareille sor 10 kr. SERVIANUS! SERVIAMUS? ■ olt szép csendes kis országod, i És volt rajta boldog néped; Hozzá arany szabadságod: Ez mind nem volt elég néked/£ Kicsiny ur; de magad ura Voltál. Több akartál lenni: \ S lettél egy nagy ur szolgája: Kis »nép« helyett nagy; de »semmi« — Servianus! Serviamus ? Volt neked jó fejedelmed: Béke hive, népbarátja, Ä mit kapott, azzal megvolt, S ha nem kapott, azt se bánta. Te a boldog fejedelmet Kikiáltottad királynak; Megfordított koronával, Melynek az ágai fájnak. — Servianus! Serviamus? Volt neked szép termő földed: Dús kalászban arany termett, — S szorgalmatos, munkabíró Derék férfi tenyerekben. — Az ekevas »úr«, bár nem nagy: Kovácsoltál abbul fegyvert, És lettél fegyveres szolga; A kit a gazdája megvert. — Servianus! Serviamus ? Voltunk neked jó szomszédid, Régi bajban, uj örömben Ellenséggé jó barátot Változtattál olyan könynyen? Kínáltunk neked jó »napot«, De szived félholdra fájt, Most aztán se nap, se félhold, Hanem van egész éjszakád. — — Servianus! Serviamus ?

Next

/
Thumbnails
Contents