Az Üstökös, 1884 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1884-01-06 / 1. szám

Előfizetési árak : Egész évre 8 frt. Félévre 4 frt. Negyedévre 2 frt.---­H irdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, korona herczeg-utcza 3. sz. 'és minden hirdetés-közvetítő irodában. XXVII. évfolyam. Szerkesztői iroda: Budapest, József-kőrut^j^^ %W ’ Remeg a czar. |emeg a czár, megint remeg... Mindig remeg: ez a dolga, Mindhiába őrizgeti ■S3 ví,\ Talpig vasban annyi szolga. Komor lelkek, véres árnyak Járnak hozzá ki-be... ki-be . . . Nem hagyják, hogy elmúljanak A fehér ezár emlékibe’ És ha még csak komor lelkek, És ha még csak véres árnyak, Nem teremtenének ezek Örök gondot a nagy czárnak. Haj, de mikor nagyot csattan .~rr S halva rogy le egy-egy szolga! Haj de mikor oly jól talál A nihilisták golyója. „Hamar, hamar ötszörözni Az őröket minden helyen . . . És szorosan egymás mellé, Hogy a golyó rám ne leljen.“ S megyen a czár... körülveszik Öt kemény, nagy márvány falak . . . És lepihen . . . igy akad tán Nyugalomra egy pillanat!... — Boldog egy czár! őrizgeti Kemény márvány, tenger szolga... Más végezi minden dolgát, Ö csak remeg: az a dolga, 'fi/hhfc, i t' ,-'v 91c—z cX m «ír* h1’ iVt* dSL — A­--vő-» hi h' / •*’ 5aIT" /&. r

Next

/
Thumbnails
Contents