Az Üstökös, 1892 (35. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1892-01-03 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. kér., Kecskeméti-utcza 6. szám. (Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság.) Előfizetési árak : egész évre (két kötet) 8 írt; félévre (egy kötet) 4 frt; negyedévre 2 frt. Egyes szám ára 16 krajczár. ÜJ FOLYAM XIII. KÖTET. x. s BUDAPEST, 1892. JANUÁR 3. UJ EV NAPJAN. i j I 1892. Vigasztaló vén Twflelái»»''' Legifjabb kis csemetéje. Hogy ha mást nem hoztál nékünk, Gyújtsd e népet új reményre. Nagy kincs .ez a szenvedőnek Annyi küzdés, gyász után, Ha nem is lesz véle gazdag, Koldus se lesz igazán. Mért ne hinnök, hogy kik hordják Hazájukért a keresztet, Mely most annyi gaznak sorsa, Egykor ők is nagyok lesznek. Ha ők győznek, igaz isten Tiéd lesz a győzelem. — De ha nem, vájj’ kik számára Van teremtve hál a menny?! S mért ne hinnök, hogy kik annyi Hazug zászlót lobogtatnak Hazájukért, a mely hányszor Nagyot is ér: bukni fognak. Ha ők vesznek, a hazugság Bálványa, mely leomol, — De ha nem, vájj’ kik számára Van teremtve a pokol?! Oh de hányán porlanak már, A kik ily szép reményt szőttek Ép úgy, mint mi, törpe korban, Hiú harczán múlt időknek... Jövel új év szebb napokkal! Sírba térve egykoron, Hadd vihessük nekik hírül: Boldog s nagy lett már a hon! Haan Béla.

Next

/
Thumbnails
Contents