Az Üstökös, 1898 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-02 / 1. szám

Szerkesztőség: József-kömt 44. i ELŐFIZETÉSI ARAK: kOIdtndAk a szerkesztő nevéreezlsiezvei kéziraté*. Egész évre s írt * Félévre 4 frt * Negj«dérre 2 frf. Egyes szám ára 18 kr. KIADÓHIVATAL: V. kei*. ,Kálmán-ntcza 2. Hegjelen minden vasárnap.

Next

/
Thumbnails
Contents