Az Üstökös, 1904 (47. évfolyam, 1-51. szám)

1904-01-03 / 1. szám

MEGJELEN MINDEN VASARNAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. kér., Kálmán-utcza 2. szám (Pallas nyomda). Előfizetési árak: Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; 1ji évre 4 kor. Egyes szám ára 30 fill. XLVII. ÉVFOLYAM 1. (2416.) SZÁM. BUDAPEST, 1904. JANUÁR 3. Újévkor. Mindenkinek kívánunk mi Valami jót az újévben, -— Hogy kinek mit: azt ezennel Előadjuk rendben, szépen. Legelébb is kezdjük azon, A ki minket mindig dönget: Kívánjuk mi Körber sógort Teljes szívvel az ördögnek. S hogyha e jó kívánságunk Az ördögnek nem elég, hát Kívánjuk még oda néki A vén czopfos szoldateszkát. — S végezvén így az ördöggel, Jöjjenek a jók is sorba : Kívánjuk: az obstrukcziót Híjják haza disznó-torba! Obstruáló víg legények Egy jó napot érdemelnek, Hátha megjön a jobb eszök A jó kolbász, hurka mellett. És kívánjuk annak, a ki Más bajától mitse fél most, Hogy menjen hát ő előre És legyen pót-tartalékos. Hát az ország egyéb népe? Jót azoknak ne kívánjunk? Avagy csak a tülekedok Számítanak már minálunk? Nem! — Ha fenti kívánságunk Nem maradna egy se meddő: Nem kellene senkinek sem Kívánni jobb új-esztendőt.

Next

/
Thumbnails
Contents