Út és Cél, 1976 (28. évfolyam, 5-6. szám)

1976-09-01 / 5. szám

ANTIBOLSEVISTA FOLYÓIRAT - JOURNAL ANTföOLCHEVIQUE - ANT!BOLSHEVIST MONTHLY - ANTIBOLSCHEWISTISCHE ZEITSCHRIFT - MENSUEL ANTIBOLCHEVISTE XXVIII, évf. 5.sz. 1976. szept.-okt, A HUNGARISTA MOZGALOM HIVATALOS LAPJA A Hungarizmus véd és támad. Védi a népi közösséget és nemzetiszocializmust, támadja a népiközösség és nemzetiszocializmus ellenségéit. Védelmében erőteljes, ta'maoásában kíméletlen. Kegyelmet nem kér és nem adx Szálasl Ferenc Az Ördög Tragédiája A világpolitikai helyzet most, 30 év­vel a háború befejezése után kezd érde­kessé válni. Az elmúlt. 30 e'v szükséges volt ahhoz, hogy a Szovjettel paktáló nyugati marxista milliomosok (Bilderber- gerek) elsorvasszák és a maguk befolyása alá hajtsák a nyugati "keményfejúeketn. Mindent megtettek abból a célból, hogy a marxizmus általános életforma legyen a világban. Ezek az elemek hozták létre Vöröskínát, vörös Kubát, vörös Vietnámot és Laoszt, vörös Angolát és Mozambiquet, egy sereg afro-ázsiai és arab rózsaszín államot (India, stb.). Ugyanezek az ele­mek totális támadást intéztek a nyugati társadalmi rend belső struktúrája ellen: sztrájkokkal, tüntetésekkel; az egyetemi ifjúság megrontásával; az erkölcsi szint lezüllesztésével a pornográfián keresz­tül; a bérhajszán át a munkamorál szét- rombolásával; a mesterségesen felidézett inflációval, abból a célból, hogy az életszínvonal lesüllyedjen, minek foly­tán a Szovjettel való egyesülés (Világ­állam) könnyebben keresztülvihető; a Szovjet e'lelemmel, gabonával, iparral és ipari titkokkal való ellátásával, stb. Most van folyamatban Délafrika vörössé 20 éves az 1956-os Szabadságharc. — Megemlékezés a 7. oldalon Ébredj magyar, az őei föld veszélyben ! Elvesz a fajtánk, hogyha nem merünk. Velünk az Isten száz csatán keresztül, N cm veszhetünk el, csak mi győzhetünk !

Next

/
Thumbnails
Contents