Út és Cél, 1984 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

HF 2^ 1984. A HUNGARISTA MOZGALOM LAPJA 1 . SZÁM ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ A Hungarista sajtó - rövidebb megszakításokkal - már 36-ik éve kopogtat a HungarLzmushoz hü maradt testvérek és az azóta hozzájuk csatla­kozott rokonszenvező olvasók ajtaján. Hosszú idő ez, még rendezett viszo­nyok között is! Több mint egy harmad évszázad! Ez a tény is bizonyltja a legmagyarabb eszmének - a Hungarizmásnak - cáfolhatatlan igazságait, melyek nemzetünk gazdasági, politikai, társadalmi és tudományos kérdéseiben olyan terveket rögzítettek, amelyek megvalósításával a nemzet jövőjét századokra biztosíthatjuk. Sajnálatos, hogy má6 nemzeti alapon álló szervezetek, csoportok ezt a tényt idáig nem ismerték fel és külön utakon keresik a megoldást a magyar feltámadáshoz, lédig összefogással több eredményt tudnánk felmutatni. Hogy a sok támadás ellenére újságjainkkal bizonyíthatjuk létezé­sünket, azt főleg a támogató testvéreknek és olvasóinknak köszönhetjük, mert anyagi segítségeik nélkül hallgatásra kényszerültünk volna és már csak mint voltakról beszélnének rólunk. Ezért a Mozgalom nevében minden testvérünknek és olvasónknak hálás köszönetét mondok. Ugyancsak hálásan köszöntöm mindazokat a imánkatársainkat, akik önzetlen és áldozatos segítségükkel és munkájukkal lehetővé teszik új­ságjaink megjelenését és terjesztését. Kívánok a Testvéreknek reményeinket teljesítő Uj Esztendőt! Kitart ás ! Tarjányi Imre a Hungarista Mozgalom Vezetője 1983 is a csalódások esztendeje volt! Csalódást okozott mindazok számára, akik azt várták, hogy a máso­dik világháború óta egymással tervszerű irányítással szembeállított népek közötti feszültség 1983-ban megenyhüljön. Tévedtek, mert az évtizedek óta tartó gyilkos helyzet még csak fokozódott. Nyilván elkerülte e reménykedők figyelmét az, hogy a vezető hatalmak terjeszkedési céljaikat szolgáló vál­lalkozásaikat a történelem során mindig legnagyobb kiméletlenséggel irányí­tották és hogy a modem technika lehetőségek által Iánált "eszkaláció" hat­ványozottan táplálja ma e pusztító helyzetet. Annál is inkább, mert a hamm titkos céllal irányított hatalom kísérleti nyulaiként menetelnek a népek és osztályok egymás ellen. A helyzet feszültségét jelző mérő mutatója aa közvetlenül a robbanás előtt áll! Elfogulatlan gondolkozók ezért vi­lágunk pusztulását jósolják előre.

Next

/
Thumbnails
Contents