Katolikus gimnázium, Vác, 1876

ÉRTESÍTŐ KIüOYHSS *X"A.3XTITŐDR.ESl\riDIESK: YÁCZI £7 ff AZ i876!7-iki tanévben. v 4 c z, NYOMATOTT SEKÉDY G. SIKETNÉMÁK IPARINT. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1877.

Next

/
Thumbnails
Contents