Katolikus gimnázium, Vác, 1877

ÉRTESÍTŐ KEGYES TANITÓRENDIEK YÁCZI AZ 1877/í(-iki tanévben. isr'v E\\r\R lj.tVl íkt'SA' i'/.OS SZ VÁCÍ, NYOMATOTT SEBÉDY G. S1KETNÉMAK IPAHINT. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents