Katolikus gimnázium, Vác, 1889

ERTESITO A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VÁCZI rr F0GYM1ASIÜMAR0L az 1889—90-iki tanévben. KÖZLI HALMI JLÁSZLÓ, igazgató. VÁCZON, NYOMATOTT MAYER SÁNDOR KÖNYVNY^ 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents