Katolikus gimnázium, Vác, 1893

'-5*! ikll Ч-. Г/ ___r.f/ . ÍTESIIT© ' .■ Avii! • ' А К E G Y ES-T ANI T О R E N D IE К YÁCZI FOGYMNASIÜMÄR0I az 189«—94. tanévben. KÖZLI HALMI LÁSZLÓ IGAZGATÓ. VACWOKÍ, Nyomatott Maykh Síkdobsái.. 1H»4.

Next

/
Thumbnails
Contents