Katolikus gimnázium, Vác, 1898

-L A VAC ZI KEGYES-TANÍTÓ REN Dl KATH. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1898-9. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI HALMI LÁSZLÓ IGAZGATÓ. VA C Z, NYOMATOTT MAYER SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents