Katolikus gimnázium, Vác, 1903

i -зХХс.........Д re^^3?ZF~ -o* g^öX а- .оте А V A C Z I KEGYES-TANÍTÓRENDI KATH. FŐGIMNÁZIUM É R T E S f T ŐJ E AZ 1903—19ГИ ^"0LAI ÉVRŐL. ц й KÖZLI HALMI LÁSZLÓ IGAZGATÓ. VA C Z, MAYER SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJA. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents