Katolikus gimnázium, Vác, 1905

■n A VÁCZI KE GYES-TANÍTÓ REN DI КАТН. FŐGIMNÁZIUM Г ____ FW értesítője r fr AZ 1905—1906. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI HALMI LÁSZLÓ IGAZGATÓ. VAC Z, MAYER SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJA. 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents