Vadászlap 7. évfolyam, 1886

Sz.'A.T. yf VADÁSZ-LA^ SÁRKÁNY Vadászat. Revízió 20 Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. 6, 38,4«), 80 17 2!)5 A vadászati terminologiához (Folyt. 1885-ről) Gondozzuk vadállományunkat — — — ­Vadtenyésztésünkről— - 52, 95. 175, 242,271,282, Mi az oka a satnyuló agancs-képződésnek és fővadunk degeneratió­jának ? ... — - - --- — — "2 A ragadozó és kártékony madarak lőjegyzékeinkben (Lévárdi) •Szarvas- és őz vad a visegrádi hegyes erdőségekben Siketfajd- és császármadártenyészet a Kis-Fátrában (Gr. Zay M.) Szalonkáink tavaszi vonulása (Chernel J.) ­A horgosi vizek (Lakatos K.) 213, 22j), Vad és vadászat Boszniában — — - — 1'' 258, 190, 111 144 163 185 2fi5 219 Panasz Békésmegyéből - — — 280 A kártékony vad mérgezése (Gr. Zichy István) A Mátra alól 241 253 Fővad-tenyésztés vadaskertekben — - - — - 277 Holt idény 64, 188, 217, 281 i Veszedelmes fészekpusztitó — — - 296 A vadászat gyakorlása vadaskertekben 317 Az erdei szalonka húzása és költéséről (Lakatos K.) ... 318 339, 361 A siketfejd alant fekvő vegyes állományú erdőkben is meghonoso­dik (Z H. F.) - 625 A szarvas-félék történetéhez a Tátrában és környékén 326, 337 A tengeri madarak védelme Nagy-Britanniában 344 A fajdok elterjedése a Dunántul nyugoti hegylánczaiban (Chernel I.) 355 Mi az oka a vad pusztulásának ? — — — - - 866 Vadpulyka-honosításáról — - 8 »3 Hurok mint segédeszköz a hurokvetők ellen 378 A kisvad óvása és gondozása - 411 Vadászat szárnyas ragadozókra — :— 434 Az erdei szalonka természetrajzi leirása (Lakatos K.) ­A vadkárok megtérítéséről (Többen) 445 438 462 A vadász és erdész teendői deczemberben 455 Fenyveseink megóvása az őzvadtól — — ... — — — — 469 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Végzetes medve-vadászat — — — - - — 1 A gödingi udvari vadászatok A bölény Európában — — — — — — — — - — — p Róka-vadászat tacskókkal a nádasban — ... - — Kóka-vaczok a fán ... — - ­Rudolf trónörökös ő fenségének vadászata az «Eger» er dó jen... ... Izgalmas vadászati jelenet ... - — Faikas-vadászat az éjihomályban (Kőrössy) - — — Pozsony-vidéki téli vadászatok (Chernel I.) ... — — — — — Eredményes tuzok-vadászát ... ... ... Hiúzok és vaddisznók a Kis-Fátrában (Gr. Zay M.) Téli kép a Verchovinából ... A zsélyi tilos őz-lövésről . ... A farkasok a bihari erdőkben (id. Közepessy Gy.) — Sörtevadra a Mátrában (Isaák István) Csodálatos medve vadászat Sólyomvadászat Marokkóban — ­A Szepességből A tavasz, a nyár, az ősz 157, 278, Vizi-vadászat a «Kis-Balaton»-on — — — Farkasok mérgezése Árvában Vaddisznó-vadászatok Nagy-Enyed tájékán (Csató J.) .. Egy farkas-vadászat Bjelinában ... Tab-vidéki vadászlevelek — Medve- és hiuz-vadászat az újhelyi hegységben (Frölich A.) Farkasvadászatok Horvátországban Rezső trónörökös cserkészetei Vizivadászat a Fertő vidékén ... — Egy medvevadászat — ... — Vizi vadászat a Hortobágyon ... A vadászat idénye megnyílt! (Z. H. F.) Gödények Arad vidékén _. — ... ... ... Kacsavadászat a sz.-györgyi «Soór»-ban (Chernel I.) Vaddisznó-csorda Orosz-Idetsen... Villámsújtotta túzokok A jászberényi vadászati viszonyokról ... Farkas-adomák ... — ... Fogoly-vadászatok Sopron- és Vasmegyében ... Honti vadász-hirek Medve-kalandok Erdélyből Hogyan lőttem én egy medvét? Ritka szép eredményű farkas-vadászat (Z. II. F.) A tizenkettedik medve (Gajáry J.) Vadászképek a Balkán-félszigetről ... Medve- és hiúz-vadászatok Árva-megyében Vadászatunk túzokokra (Tallián J.l — Hivatalos hajtó-vadászat vad-disznókra (Gr. Haller János) ... ... Egy vadorzó-história ... Két hiv. vadászat Nagy- és Kis-Kiiküllőben (Gr, Bethlen G.) ... A vedrődi nagy napok Hosszú földalatti harcz (Hegyessy J.) ­Hazai vadászterületek. A dunántúli vadászterületek most és ezelőtt 18, A rodnai havasok, tekintettel azok vadászati viszonyaira (Dr. P. Gy.) 89, 133, Guti vadászterület ... 61 79 94 96 112 115 135 145 145 35» 173 186 229 199 218 255 269 282 282 291 293 304 314 315 317 320 329 342 353 363 365 379 421 424 625 433 436 448 453 463 465 465 113 142 200 A nagy-mihályi vadászterület (Winternitz V.) 237 A gürgényi vadászterület és vadászati viszonyai 289, 301

Next

/
Thumbnails
Contents