Vadászlap 9. évfolyam, 1888

WuwiiHuhmnmdmmmm NÖVeNOÉKNAPLÓ " g v" i , nl Ti " A I^P^MÖzi ["•,.' KZ Revízió 26.42 ' ' Számítógép«« E-LAP Könyvtára ^lizet® 1888 KILENCZEDIK ÉVFOLYAM FELELŐS .SZERKESZT«» ÉS KIADÓTULAJDONOS : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ SZRHKF.SZTÓ-TARB EGERYÁRI EGERYÁRY GYULA Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. A honi madártan történetéből (Chernel István) 4, 115, 126 A nyulállomány óvása és gondozása . ... IS, öt Dií-vadaink s különösen .a hiúz ... ... 32 Az őzvad gondozása ... .. ... .. . 6!) A remiszekről (Fischer E.) . 84 Az őzek etetése és óvásáról (Dombrowszky K.) 93 A mérgezés kérdéséhez (Nyulassy Farkas) 96 A fák kérgének lehasitása és lerágása a fővad által (Nyulassy F.) 114 Szárnyas ragadozók vadászata szabadba eresztett bagolylyal 139 Vadászati terminológia és műszótár (Hónig) 140 A hurokrakás és vadállományunk (Hortolányi A.) 166 A hamvas-varju kártékonyságáról és annak irtásáról 177 Visszatekintés a lefolyt fővárosi vad-vásárra 194 Vadászati tilalomtáblák (Gajáry József) 195 A fáczán-tenyésztésről (Fischer E.)...... .. 213 Fővadunk és a fák kérgezése 21Ö Mufllonok Corsikában ... .:. 219 Az osztrák-magyar monarchia állatvilága (Mojsisovics Á.) 229, 243, 269, 231, 309 Vadászat csal-sippal őzbakra .. . ... 244 Mi oka lehet annak, hogy a fővad bántja a fát V i Kensz H.) 253 Fáezán-csibékkel való bánásmód a szabadban 255 A japáni szika-szarvas meghonosítása Írországban 274 Magyarország községi vadászterületeinek bérletviszonyai (Keleti Károly dr.) ... 293 I lajtó-vadászat őzvadra ... 311 Hogyan jelez a megsebesített nagy vad y (Ábrával) ... 339 A sebvér ismertető jelei s más cserkészet! jelek ... 379 A vad feltörése és szállítása 433 Az uhuval való vadászat .. ... ... 441 Az őzvad óvása és vadászása 443 A ragadozók megölése, szőrméjük lefejtése és előkészitésc 445 A medve és a természet emberé ... ... 445 Ősz végén 454 Az őz-vad télen ... ... 454 A dú-vad mérgezéséről 458 A süldő nyul érdekében (Nyulassy F.j ... . 461 Sebészet az állatoknál (Hönig) .. .. ... 461 149. 161, K. G.)._. Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Vadász-élet Fozsonymegyében (P. K. L.i Téli vadászataink (Óvári) . Vaddisznó-vadászat lóháton (S. Biró Géza) ... . Vaddisznó vadászat Bagonyán (Óvári) ... Egy sikerült vadásznap Déván (Terbócs Bert.) A tacskó a legjobb eb vaddisznóra (gr. Malier János) A magyarországi nn dvevadászatok A téli kacsa (Nyulassy Farkas) Sikerült vaddisznó-vadászatok (Halller János gróf) ... Gödöllői udvari vadászatok február hóban Vadászatok sörtevadra Hontmegyében (Óvári) Vaddisznóvadászat Borsodban (Biró G.) Vadászat a Nilus környékén (Zubovics Fodor) Vadászatok vadludva (Szidnay) Vadász-levelek (Tapoly-lzsépről) .. ... Izgalmas medvevadászat Erdélyben Visszaemlékezések (Zichy Miklós) .. ...' Vadászat Uj-Braunschweigban Kariboo-ra (angolból 1 Egy érdekes medvevadászát . Hajnali t'Urjészet Porto-Prayaban A sörtevad Árvamegyében Két medve egy lövésre A vadászat vadgalambokra (Z. I Visszaemlékezések (Takátsy E.) A róka-vadászat 1848 —49 után Izgalmas vadászkalanil ........ Vad és vadászat a galicziai állami és alapítványi urai Egy jaguar-vadászat Dél-Braziliában Vadászati hirek lierczegovináhól St.-llubert napja Jáva szigetén 1887-lien Egy hajtó-vadászat Svazi-tartományban Saslövés kacsa-lesen (Lakatos K.) ... .. A les .. Elcfánt-kraal Ceylonban A vadászat csal-sippal Egy erdei kaland (Lakatos K.)... . Vándor foglyok Oroszországiján ... Korea és Mansura vadászható állatjai .... Kárpátalj i vadászatok (llanvay Z.) ... ... Vadászatok Szepcs-, Tnrócz- és Nógrádmegyékben E.) bibliákon 315, 13 15 17 29 30 41 47 58 81 82 97 112 113 124 124 133 189 152 163 176 190 192 193 201 202 217 218 218 246 247 260 261 262 273 298 351 323 324 334 337

Next

/
Thumbnails
Contents