Vadászlap 14. évfolyam, 1893

VADÁSZ-LAP MA0YA3 KÖNYVTÁRA 'íDEKl NOVENDEKNAPLÓ 1893 ECYEDIK ÉVFOLYAM tfiiZÜDU FELELŐS SZERKESZTŐ: •j j .w.. jq i ••• j ••-•>•.• Yvr^nA ECERYÁRI ECERYÁRY CYULA iMMiM SARKA sz. Számítógépen KIADÓTULAJDONOSOK: "NOS FERENCZ ÉS ECERYÁRI ECERYÁRY CYULA Revízió 20 .JP. TARTALOM. V .xctlvZ , Könyvtára Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. A strichninnel való duvad-pusztitásról (Lánczy Antal) 3 A kártékony vad pusztítása méreggel és csapóvassal 22 A foszforsavas mész hatása a vadra (Illés Nándor) ... ... 40 A hó-talp és használata 64 A vadászat az ezredéves kiállításon (Illés Nándor) 100, 230 A vadnak osztályozása vadászali szempontból (Hönig István) 120 A süketfajd dürgése és vadászata (Orosz Antal) _ ... 139 Egy jónak Ígérkező farkas-csapda (Rónay Árpád) 159 A nyalatok készítéséről - ... 159 A kitömésre szánt madarakkal való bánásról (Rosonowsky F.) 160 Házi állataink és a vadak (Mojzer Károly) 167 Országos vadászati felügyelő ... 179, 190 A siketfajd és vadászata (Orlovszky Gyula) 180 A vadtolvajok és hurokvetők ellen (Latinovits Frigyes) 184 A siketfajd óvása 198 A kártékony vadak irtásához (Arnold Flóris) A császármadár a mondában A fáczántenyésztésröl A vadtolvajokról (Craus Géza) A vadöri szakvizsgákról ... A hurokkal való vadfogás (Kulas Antal) A gyöngytyúk vadontenyésztéséröl ... ... A vadtolvajokról (Kulas Antal) ^A^.vadászat közgazdasági fontosságáról. — -211, 200 202 210 251 219 220 223 : 37 I. Magyarország területi nagysága viszonyítva a lelöv. kimutatásokban képviselt területek átlag-terjedelméhez. — II. Magyar­ország 1885—1891. évi-lőjegyzékeinek átlagkimutatása. — III. A piaczi vad évi átlag-lelövésének kimutatása. — IV. Kimutatás a magyarországi vadbehozatalról és vadkivitelröl 1885—1891 években. — V. Kimutatás: Magyarország községi és törvényhatósági vadász-terüle­teinek bérlet-viszonyairól 1884—1886. — VI. A kincstár bevételei a fegyver- és vadászati adóból 1885—1891. években.) (Egerváry Gyula) | 259—274 A kaliforniai bubosfürj tenyésztése és óvása ... 2ftT A vadorzók ellen (Dr. Kauffmann Ernő) 283 Az özbak űzési idejéről (Winkler Károly) 294 Az őzbak vadászata csalsippal (Fritsch G.) 305 Utasítás a vadörök vizsgája ügyében 311, 338 A vadászat országos segélyezéséről A fogoly-állomány hanyatlásának okai Vadászható vadak honosításáról Európában s különösen Magyar­országon (Hönig István) 322, 332, 363 A községi bérterületek érdekében 331, 423 A fogoly-állomány óvásáról és emeléséről 335 A vadászati kihágások büntetéséről 343 Szükséges-e a bagolynak a viz ? 347, 374, 403, 424 A cserkészetről - 364 A sfmez-tenyésztés 366 Izgalmas medve-vadászat - ­A szárnyas ragadozók pusztításáról (Borsiczky Ottó)... A vadöri vizsgákról... — ­Árt-e az uhunak a büdös bus? (Klobusiczky Kálmán) A fáczán kihasználása ... Vadunknak szállítása a párisi piaezra ... 373 391 399 416 455 464 ragadozó madarak fegyvereiről (Hönig István) képekkel (36. szám) fö- és özvad téli takarmányozása (hó-eke) vadőr hivatása és szolgálata... (36. szám) (36. szám) Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Idei nyulvadászataink (Földes János) ­Vadászatok Szlavóniában A vizek és mocsarak élete (Hönig István) — Téli vadászatok Pozsony megyében (Földes Gyözö) A vadászidény végén (B. G.) ... ... - — — Hogy mult el a csébi vadászat? (Földes János) Egy sikerült nyul-hajtás a futtaki uradalomban (Szt.-J.) A sólymászat Keleten ­Veszettség a rötvad között... — ­Vaddisznó-vadászatok Baranya-megyében (Kutasi Károly) ... Farkas-hirek (Földes János) ­Az orosz czár vadász-életéből — — — --­Vaddisznó-vadászatok a nagymihályi uradalomban (Rónay Árpád) Medve-históriák (Roxer Vilmos) Vadászlevél a Balogvölgyböl — — A magyar prairie (Lakatos Károly) ... - 78, 121, Estei Ferencz Ferdinand fhg elefántvadászata Ceylonban ... Egy kis róka-hecz a vadász-böjtben (P. 1. J.) Coburg Fülöp hg medvevadászaton ... Egy magyar vadász élményei Afrikában — — Élethalál-harcz egy mastif és egy farkas között (Szárnyas Sándor) A Bedő jubileum ­Tavaszodik! ... ... ... — — — -'­Levél az Olt völgyéből (gr. Haller János) / 319 ^1 A parmai berezeg mint vadász .. a2(T Az idei vadászatok a velenczei tavon 5 10 11 23 24 39 40 41 42 50 51 53 61 62 63 127 87 88 101 102 103 105 115 131, 155 133 .. 144

Next

/
Thumbnails
Contents