Vadászlap 16. évfolyam, 1895

Természetrajz. Fehér mezei nyul Fehér öz ... »1, Hosszufarku őz — — Fehér veréb - -­Örvös galambot lőttek decz. végén, erdei szalonkát január 16 Fehér havasi nyul - — Költöző madarak a tengeren - ­Hasas nyul deczemberben A sörtevad szívóssága Három érdekes albino Gödények Gácsországban Egy fáczánkakas szívóssága _ Különféle albinok Ritkaszinü sörtevad ... .... ­Tarka özbak A mókus hasznossága r­Tiszta fekete mezei nyul ­Két érdekes torz-szülött Háromlábú özbak Ritka madár (Selyemfarku locska) — Késői üzekedés A vándormadarak érkezéséről Alpesi nyulak Németországban Korai dürgés — Fehér özbak ... ._ ... ._ ­Mélyen alvó özbak ­Megszelídült szárcsa ­Egy vakmerő karvaly Vakmerő sólyom ~ Egy érdekes torzszülött Két rózsaszínű seregély Egy hermaphrodita őz ... ... — Fehér nyirfajdkakas A héja vakmerőségéről és kártékonyságáról 2 A róka természetrajzához A színváltozás okai a madaraknál A fegyelem a kis őzgidáknál A menyét természetrajzához Keresztezés wapiti és a mi közönséges szarvasunk között Fekete zerge Ritka fogolyfészek Szarvas-nyulak Siami ikrek (összenőtt nyulak) Mélyen alszik-e a nyul ? Az állatok szemei ... A vadkacsák fészkeléséhez A mammuth Amerikában Fehér orrszarvú Háromlábú zerge ... A borz párzási és poczkossági ideje A szarvas SZÍVÓS életerejéről A füstös fecskék áttelelése ököristállókban Furcsa szinü öz-suta Fehér őz... Fehér foglyok Késői szarvasbőgés .. Tarka mezei nyul Mekkorát tud ugrani a nyul ? Késői boijazás Ritka szinü holló .. Agancsos őz-suta Allatképek A «maori» kutya Az alpesi nyúlról Ebtenyésztés, vizslászat. Vadászebek vasúti szállítása ... . Néhány szó a sokoldalú használati ebről (Schmidt Jenő) A hadi kutya Nemzetközi eb-kiáilitás Bécsben A vadászebek füleinek kisebesedéséröl Hadi szemle kutyák felett Megveszhet-e a kutya magálól'! Az eb szaglása 15 54 31 42 42 43 43 54 54 54 54 70 70 70 70 71 82 83 83 95 95 107 110 110 134 163 163 175 203 231 231 270 270 348 282 282 282 282 310 322 323 323 323 323 335 335 348 348 348 348 363 390 415 415 415 415 430 441 442 453 454 53 112 108 108 109 109 109 109 110 110 Egy tacskó viselt dolgairól 110 Nemzetközi ebkiállitás Bécsben (Mika Károly dr.) 188 Hadi kutyák iskolája Boszniában ... 189 A használatibb idomítása és vezetése (Tóth Bertalan) 229 Pointer Club" 230 Drága ebek 230 Ebrüli elleni szer — 230, 347 A véreb tenyésztése és vezetése (Stenka Lajos) 346 A vizslával való vadászat (Fónagy József) ... ... ... — ... 387 A Deerhound-ok 390 A vérebek betanítása 403 Agarászat, kopaszai. A gümöri agarászatok Halászat. Zátonyra került bálna — Bő hering-huzás A monakói fejedelem hal fogó találmánya Megfagyott czápa ... Ritka eredményű halászat Halfogás villamossággal Győztes ponty Hatalmas viza Hatalmas delfin Rendkívül nagy harcsa Különös halak Oroszország rák-kivitele Az angolna mint a mesterséges haltenyésztés ellensége Francziaország osztriga-termelése és fogyasztása Pisztráng-albinok Varjú mint halpusztitó Halászás kormoránnal A vidra távoltartása halastavaktól A Boden-tó halgazdagsága Angol halászbérletek u Egy pisztrángtó jövedolmei 79 31 31 70 95 110 123 134 175 175 231 267 269 269 269 269 269 335 362 375 415 453 Az «Orsz. m. vadászati védegylet» közleményei. Az «Orsz. ni. vadászati védegylet» uj tagjai 1896.töl kezdve 24, 67, 108, 148, 188, 227, 267, 346. 386, 427. Az «Orsz. m. vadászati védegylet» 1894 évi összes tagjainak névsora és befizetéseik kimutatása 25 Az «Orsz. m. vadászati védegylet» pénztári kimutatása az 1894. évi vagyonkezelésről - 66 Egyleti élet 67, 148, 188, 227, 38 ', 470 Kitüntetési és jutatmazási felhívás az «Orsz. magy. vadászati védegylet»-töl 1895-re ... ... ... ... — 99 Igazgatósági jelentés az 1894 évröl^és az 1895. évi közgyűlés ... 228 Az idei vadöri vizsgákról - 427 A vadászbérleti íiktiók megszüntetése tárgyában felterjesztés a földmiv. min.-hez — — 471 Vegyes. Hurokba került róka Szibéria vad gazdagsága ­Kutyahűség Egy medve-eldorádó Magyarország vadbehozatala és kivitele 1893. évben. Tengeri nyul-járvány Mit eszik a róka Érdekes Ítélet egy vidra-ügyben A Lajtha-hegység legerősebb agancsára Négy nyul egy duplázásra ... — — Újságírók az oroszlánketreczben Nyomorék szarvastehén ­Megölte az oroszlán őzek a kútban ... — Sajátságos szarvasagancs — ­Borzalmas párbaj ­Hallatlan ár egy vadászterületért Vadpusztitás Görögországban Rémület az oroszlánketreczben Farkas a piaczon Ausztria-Magyarország vadkivitele Bajorország fővárosának vadfogyasztása Vidra-vadászat ... Az ezredik sörtevad ...70, 15 15 15 15 24 31 31 31 31 39 42 43 43 43 53 54 54 54 54 70 403 70 70 71

Next

/
Thumbnails
Contents