Vadászlap 17. évfolyam, 1896

VADÁSZ-LAP 1896. Revízió 20 A. TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. Könyvtára FELELŐS SZERKESZTŐ: ECERYÁRI EGERVÁRY GYULA. KIADÓTULAJDONOS: ; MÁNYI MiüElJÜ SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS ECERYÁRI ECERYÁRY GYULA. MAQYAP nrWsA i (HDOMANYI MÚZEUM! KÖNYVTÁRA HÍÜVENDEKNAPLÓ TARTALOM. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és / értekezések. A mérgezési eljárás és a strychnin-fajok... ._ A vad okszerű etetése a szabadban és vadaskertekben (Firbász Adolf).. Még néhány szó a rókák mérgezéséről ... — Vigyünk-e "magunkkal kutyát a haitái'^diaaai»»-? ... — A sörtevad befogása szabadban (Bartacek A.) ... A sólymászat múltjából (Imecsfalvi Imecs Béla) 60, 100, 140, 180, 221, A csalsíp (Zichy Miklós) A medve téli álmáról (H. J.) — ... A kiűz tőrbe fogásáról (Illés Nándor) ... A vadászat az ezredéves kiállításon (Egerváry Gyula és Hünig István) ... ... 87, Egy és más a hiuzról (Mojzer Károly) ... ... ... A mérgezési engedélyről (Firbász Adolf) A fővad-állomány fentartásáról (Bartacek A.) ... A mészpor használata a sózóknál ... ... Biztos óvszer a vad rágása és hántása ellen (Firbász Adolf)... A vadas alakítása (Illés Nándor) 127, Szarvas-fajaink agancsképződéséről ... Hogyan lehet a fáczánok kivándorlását megakadályozni ? (Bartacek A.) A siketfajd-állomány fentartásáról, dürgéséről és szokásairól (Bartacek A.) Nyitra vármegye vadászati statisztikája (Báró Steiger Albert) Az erdei szalonkáról (Imecsfalvi Imec's Béla) A sózókról és azok hasznáról (Bartacek A.) Isznak-e a rötvadak és a nyul? (Hönig István és gróf Imre) ... ,__ A vadászati bérszerződésekröl Miként bánjunk az elhagyott fogolyfészekkel ... ... A fáczántenyésztés és annak berendezése (Bartacek A.) A vadászati ügy és községi administrácziónk .. Kakasmezü fáczántyúkok ... Az özbaknak csalsíppal való hívásáról (Bartacek A.) A vadászat fejlődéséről és mai közgazdasági jelentőségéről (Egerváry Gyula) ... _ 287, A fogoly-állomány ápolása és fentartásáról (Bartacek A.) ... Az özbaknak csalsíppal való vadászata (Borsiczky Ottó) A vadkacsa-tenyésztésről és a vadkacsa-befogó berendezéséről (Bartacek A.) ... A csenderesek fontosságáról (Bartacek Á.) Zárt vagy kerített vadasok (Illés Nándor) ... ... ... ... 327, Egy és más a nemes szarvasról... 332, A vadászat ügye az államháztartásban A hazai vadászat fejlődéséről és vadlelüvésünkröl (Egerváry Gyula) ... ... ... ... Zay 196, 235, 259, 19 37 JA 49 259 62 78 79 167 88 91 115 115 117 155 128 142 157 168 171 195 247 220 223 275 293 262 263 315 289 300 302 317 355 357 339 339 379, Az erdei szalonkák fogyásáról (Bartacek A.) ... ... ... A szarvas-cserkészet, lőjelek és utánkeresés (Borsiczky Otto).. A vadkárok történetébői (Imecs Béla) ­Az erdei szalonkák pusztulásáról (Nozdroviczky Lajos) Egy és más a dámvadról (Bartacek A.) A" szarvas-hivásról s annak hatásáról (St. K.) A vadászat Magyarországon (Dr. Bedö Albert) ... . A vad lövetésének időszaki tilalmazása (Illés Nándor) Hogyan lehetne korlátozni az orvvadászatot ? (D. F.) . A fenyvesmadár fogásáról (—y—y) — — Egy rosz szokás megszüntetése ... ... ... A U'jlóviulászai okról apró vadra (Bartacek A csőszpuskák vége ... ... ... — — Magyarország vadlelövése 1894-ben ... . A.). 359 367 420 380 382 421 435 447 449 452 460 460 480 ...(a 36-dik számban) Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Sikerült medve-vadászat (Pólya Andor) Rém-vadászat (Firbás Nándor) ­Szerbiában (Z. Miklós) ... i- — — Erős szimat (Boér Miklós) - 38, 50, Sikerült vaddisznó-vadászat — - — Az első róka-les — — — — Egy hivatalos hajtóvadászatról (Orlovszky Gyula) ­r. ... ... Érdekes tudósítás gróf Zichy Jenő kaukázusi expedicziójáról Fényes eredményű tuzok-vadászatok ... Izgalmas tigris-vadászat ... — A lungaui magyar zergevadász-társulat keletkezése és fejlődé­sének története (Gróf Széchenyi Béla) Medve-historia (Hubertffy) — - - — Vadlúd-vadászaton (R. B.) - - — Madárvédelem (Craus Géza) Karczolatok a Bakonyból (Gróf Esterházy Béla) ... Tavaszodik — — — Egy alföldi vadlud-vadászat (Pájer Béla) ... ... ... ... ... Vadászat az ecsedi lápon (ifj. Benedekfalvi Luby Gyula) ... A bécsi agancskiállitásról — Izgalmas medve-vadászat (Kishalmágyi Hollaky Zoltán) Az idei vadászatok a velenczei tavon (P. R. L.) ... ... ... Medvevadászat csónakon Éjjeli vadászkaland (Boer Miklós) ... Cserkészet rénszarvasokra a magas Fjeld-eken Tanulékony csóka (Szikszay Gusztáv) Első vaddisznóm! (Lipka Árpád) ... A házi-tyuk mint szárnyasvad ... Kutya- és macska-prémek Medvevadászat Szepesmegyében Farkas-históriák (L. A.) ­Panaszok (Craus Géza) ... — ... — ... Értsük meg egymást (dr. Kaufmann Ernő) Orvvadász-históriák egy vadász naplójából ... 23 80 41 42 49 54 64 65 75 81 92 93 102 105 119 133 144 145 159 173 182 199 201 211 214 249 249 263 266 306 307

Next

/
Thumbnails
Contents