Vadászlap 19. évfolyam, 1898

— 2 — Vadászat az északi tengeren (Vojnich Oszkár) ..368,396,410, 439 A plébános medvéje (Kováts László).. 371 A szomszédok (Szikla Gábor) . ... ... ... 371 Bandi esete (H. Frigyes) 384 Vadászat erszényes íiahordóra . ............ 385 Rendkívül sikeres medvevadászatok ... 399 A munkás elefántról ... 421 Medvevadászat a galonyai havasokon (Gróf Esterházy László) 423 A fürj Bosznia északi részében ... 437 Nyul helyett — medve (Szepesházi Kálmán) ... ... 440 A községi bérletek és a kopózás (Craus Géza) ... 449 A leleplezett róka (Veress Ferencz) . 450 Medvevadászat Árvában . ... 481 Törvénykezés, vadászatra vonatkozó ministeri határozatok és felsőbirósági döntések. Törvény a madárvédelemről ... , ... ... 42 Az erdöörök fegyverviseléséről '• 309 Hazai vadászterületek. Magvar-Palak vidéke a liézhegységben (Boér Miklós) ... HS A sárvári uradalom vadászterületei (Nabicht (időn) . 208 A Rézhegységen végig (-a —o.) . ... 278, 287, 320, 329, 355 Szarvas-, öz- és zergevadászatok. 39, 346, 399, Reminiscentiák az idei özhivásokról (Gry Aladár).. A Bucsecs zergéi (Orlovszky Gyula) A linczi agancs-kiállitás Az idei agancs-kiállitásról ... . .. 302, 372, 383, 402 Szarvas-cserkészet a Bakonyban (Lipka Árpád) Szarvasbőgés az Eger-erdőben (Dr. Mika Károly) Zergevadászat a Tátrában A retyezáti zergevadászatok Első szarvasom (Szilágyi Imre) Szarvas-cserkészeten (Soúky Gyula) A murányi szarvas-cserkészetekről (B. Gy.) ... ... ... Az idei szarvas-cserkészetekről Az idei szarvas-cserkészetekről (Gróf Batthyány István) Bejelentések az 1898. évi budapesti agancs-kiállitásra Az 1898-ik évi budapesti agancs-kiállitás bírálata Zergevadászat a Pyrenáusokban ... Kimutatás az 1898. évi cserkész-idényben lőtt agancsárokról (Egerváry Gyula) ... 51 77 242 430 331 345 346 413 357 367 380 381 395 400 402 452 .467 Szalonka-, siket- és nyirfajdvadászatok. Itt telelt szalonkák ... ... 70, Az erdei szalonkák érkezéséről és vonulásáról 91, 105, 119, 131, A nagykakasok dürgéséről 111, 122, Kakas-vadászat Svédországban . ... . .•..!. ... Szalonka-vadászat Horvátországban ... ... Kakas-vadászatom Háromszékmegyében (Báró Szentkereszty Béla A kakas-dürgés Szepesmegyében (Keltz Gyula) Coup-double siketfajd-kakasra Fajd-vadászat fáklyákkal ... Lőjegyzékek. Magyarország 1896. évi vadlelövésénck és értékesitésének kimu­tatása.. 4, Gróf Degenfeld Pál téglási uradalmából Gróf Zedtwitz-Curt moraváni vadászterületéről ... Id. gróf Almásy Kálmán, kétegyházi, sarkadi, gyulavári stb. vadászterületeiről ... Gróf Esterházy Ernő felsö-szeli uradalmából ... .. ... Gróf Erdődy Rudolf szilváéi uradalmából Gróf Draskovich németujvári uradalmából Coburg Fülöp hg. magyarországi és a.-ausztriai uradalmaiból Gróf Wenckheirn István nagy-lévárdi uradalmából ... ... Gróf Wenckheirn Frigyes lébény-szt.-miklósi uradalmából Gróf Festetics Tasziló uradalmaiból Gróf Nádasdy Ferencz, nádasd-ladányi és b.-nánai uradalmaiból A gödöllöi koronauradalomból ... ... ... ... Odescalchi Arthur hg. szkiczói uradalmából .. Podmaniczky G.-za báró nyirbaktai vadászterületéről ... Esterházy László gr. sárosdi uradalmából ... Csekonics Endre gr. zsombolyai uradalmából 94 142 160 133 161 182 201 202 215 8 80 80 80 80 80 80 90 90 90 91 172 172 172 172 172 172 Lajos bajor kir. berezeg sárvári uradalmából ... 200 Br. Inkey István fazekas-deuesi vadászterületéről 200 Gróf Széchenyi Sándor nagy-dorogi uradalmából ... 200 Gróf Wimpfen Simon simontornyai uradalmából ... ... 200 Báró Vav Dénes majorházi uradalmából ... 200 Gróf Széchenyi Béla ungmegyei vadászbérletéről 200 Gróf Jankovich Aladár cabunai uradalmából 200 A Sugár-féle csornai bérletről ... ... ... ... ... 200 Gróf Tcleky László Gyula hosszufalvi uradalmából 200 A szepesi püspökség scsávniki uradalmából 200 Ihász Lajos hathalomi és csingeri saját és bérelt vadászterü­leteiről 201 Gróf Forgách Károly ghymesi hitbiz. uradalmából. ... ... 201 Gróf Széchenyi Kálmán iváni és ujkéri vadászterületeiről ... 213 A bártfai vadászegylet területeiről 213 A kolozsvári vadásztársaság területeiről 213 Somogy vármegye csurgói járásából ... 240 Ifj. Bulla Görgy trsztenai vadászterületéről 240 Zichy Miklós zala-szőllösi, zicsi és endrédi területeiről 240 Gróf Erdődy Ferencz galgóczi és pöslyéni uradalmaiból ... 320 Gróf Esterházy Móricz pápa-ugodi, felsö-gallai és bicskei ura­dalmaiból .. 334 Vadásztáska. Nem mind arany, a mi fénylik 143 A vén Nimród, róka-lesen ... 441 Alaposan megmagyarázta ... ... ... 465 (Ezenkívül a vadászati idény alatt, vadászati rovatunkban a folyó vadászatokról és cserkészetekről, a tilalmi időben a vadtenyész­tés állásáról, a vonulásról stb. Iapupk minden száma a legújabb és legmegbízhatóbb híreket közölte az ország jninden vidékéről.) Lő-sport. Lövészet. A dinanti nemzetközi galamblöversenyekröl Balatonlüredi galamblövő versenyek Galamblőversenyek Spaa-ban Az ilidzsei galamblövő versenyek Fegyver-, töltény- és lőpor-isme. 70, 229, ' 283, 188 283 229 349 68 70 70 70 108 109 147 149 229 149 A «Brand»-ról (Dr. Kimber E. és Balay B.) Uj golyó ­Uj irányzék ­Miképen töltsük füstnélküli lőporral a sörétes töltényeket? ... A Mannlicher a vadászat szolgálatában (Craus Géza) A sörétlövésről A régi vadászfegyverekről (Imqcsfalvi Imecs Béla) Uj lőpor A fegyver rozsdásodása ellen 149, Uj kétcsövű puska ­Miért jöttek divatba a kiskaliberű sörétes fegyverek? (Herényi Gothard Sándor) > — Uj szerkezetű háromcsövű fegyver... ... ... Lövés füst és durranás nélkül ­A spiralitról... 188, A nitro-löporokról ... Melyik a legjobb fegyver-conserváló szer? (Dr. Justh) Aczél fegyvercsövek ... Az aczélöntés uj módja ... A «Korona-fegyver» (Franciscy Ede) Fegyver-látcső ---• Uj fegyver ... - ... ... — — A Mannlicher mint vadászfegyver (Pfennigberger József) Még egyszer a «Brand»-ról (Szalay Lajos Elemér)... ... ... A plastomenitröl ... Uj fojtás - --- j Válasz és viszonválasz a «Brand»-ról (Balay Barthal, Szalay gj a 36-dik számban. 187 188 188 308 228 269 306 308 348 349 428 387 426 428 428 Állatképek. A bajnok szalonka A császármadár. (Dr. Mika Károly) ... 341 435, 447

Next

/
Thumbnails
Contents