Vadászlap 20. évfolyam, 1899

VDÁSZ-LAP 1899. Revízió 20.1.9. HUSZADIK ÉVFOLYAM. •uet.^W Kóa/vtái a )) X J^ee^y FELELŐS SZERKESZTŐ: EGERVÁRI EGERVÁRY GYUL l ' Ah', Mi/ZgUw K jMÉm] LAPTULAJDONOSOK ES KI ADOK : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERVÁRI ECERVÁRY GYULA. i-WvT.'l MÚZEUM r.vzs-.A tARA NWi-NUuKNAFLO TARTALOM. OB d? 3Plniíü7 S Uli ^milBLMdászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. A vadtenyésztés kérdései (Illés Nándor) 3, 35 Egy és más a vaddisznóról (Csucsomi) 5 Csendörségünk eljárása vadászati kihágási ügyekben (—i) ... 19 Miért nem togékony a vaddisznó a strychnin iránt (L—y Ödön) 37 Vadjaink takarmányozásáról (Matter Kezső) 47, 75 Rókamérgezés élö galambokkal (Klobusiczky Kálmán) 51) A duvadmérgczéshez használt strychnin és annak sói (Matter Rezső) 90 Pár szó a körvadászat divatos kellemetlenségeiről 100 A siketfajdok Vasmegve nyugati részeiben (Klobusiczky Kálmán) 127,156 Idegen vadászok — magyar vadászterületek 139 A vadkacsák óvásáról (Dr. Mika Károly) 114 Egy és más a rókamérgezésröl (Matter Rezső) ... ... 155 Szarvas lelövésünkröl és azzal kapcsolatos kérdésekről (Egy öreg vadász, Gy. Takách Gvula és lig. Odcscalchi Zoard) 167, 207, 235, 287, 355 Magyar vadászterületek — idegen vadászok (Dr. Mika Károly) 179 Fáczánlojások kikültetése és a csibék felneveltetése foglyok által (Klobusiczky Kálmán) 180 A fáczán vadászata és óvása (Dr. Mika Károly) ... 195 A vadörök felesketése.. 219 Visszaélések a vadászatok bérbeadásánál.. 259 A nyul mint időjósló (Dr. Kaufmann Ernő) ... 260 A vadászat mint női sport (Boér 'Miklós) 275, 315, 327 'M - 300 339 339 342 361 373 379 380 23 ... 39 40 ... 48 50 ...53,81 76 79, Hogyan pusztítsuk a szarkákat ? (ifj. Bartal Aurél) ... A vadpusztitás egy uj módja A hivatásos vadász és szolgálata (Bartacek A.) ... ... ... A Fosszilis szarvasokról A rókáról (Lipka Árpád) Dámkecske-e vagy dám-suta? (Illés Nándor) A vadászat gazdasági jelentősége (Ifj. Wenninger Mátyás)... A bagolylyal való vadászat (Bartacek A.) A madarak munkálkodásának jelentősége a természet háztartá­sában (Chernelházi Chernel István) 395, 407 A nyulak egy parasitájáról (Bod Péter) ... ... ... 410 A vadvédelem és a vármegyék 419 A madarak munkájának értéke az ember gazdaságában (Chernelházi Chernel István) 440, 447 A duvadak befogási módjairól (Weber Rudolf) 450 A vadászati megfigyelésekről .. - 460 A kopászatról 480 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. A görgényi medvevadászatokról (Pausinger Károly) 12 Egy újonnan felavatott zergevadász (Buda Ádám) 20 A borgoprundi medvevadászatokról (Dajbukát Gergely) 21 Yadászélet Délamerikában (Pfannl Lajos).. Özbak az Oltban (Molnár Gyula) Fürj-vadászat Texasban Érdekes megfigyelések (Bóér Miklós) ... Komikus vaddisznó-vadászat (Muhos István) Vadászkirándulás Indiába ... ... Vaddisznó-vadászatainkról (Papp István) ... ... Két szarvas katasztrófája (Dr. Fekete Izidor) Egészségünk érdekében (Bod Péter) Szabolcsi vadászat (Dubovszky Géza) ... ... Egy fogságba került medvebors históriája A vizek lakóiról (B. M.) Medve-vadászatom Máramarosban (Hauer Béla) A Saharában — ... . ... Emlékezetes vadásznap (Vermes Aladár) ... Egy látogatás Hagenbecknél ... Vonalhajtás amerikai módon A lefőzött orvvadászok (Óry Aladár) ... Vadászali kiállításunk Párisban (F. N.) A szűcs- és prémárukról (D. L.) Haláltcttetés az állatok körében (Szigeti János) ... ... Izgalmas vadászat egy barlangi medvére (Ordasy) Vad és vadászat a Fülöp-szigeteken Igaz medve-históriák (Pausinger Károly) Egy igazán jó nap (Rupp László) Mcdve-vadaszat Remeczen (Bitzy János, föerdész) Gátvédelem a béllyci vadászterületen (Glück István) ... Indián keresztül Megnyilt a vadászidény (Glück István) ... ... Az elvadult szamár (Chariton)... Vadászat kígyóra (—a—o) Borz-lesen (Glück István) ... A szent-gáli vadászat (Várkonyi Dezső) Vizivadászatok a Fehértön Vadászkaland (ifj. Bartal Aurél) A balogvári vadaskert (Markó Miklós) ... .. ... ... ­Csallóközi vadász-emlékeimből (Guthori Földes Győző)... A Zöld fok-szigeteken , Sikerült farkas-vadászat (Buda Ádám) ... Üregi nyul helyett vaddisznó (Hubertfy) Fürj-, sárszalonka- és kacsa-vadászataimról (Manaszy György) A délamerikai «linamu» tyúk Európában Fáczányosunk története (Ifj. Bartal Aurél) Bokrászaton (Kishalmágyi Hollaky Zoltán) — — ­Cserkészet medvére (Csucsomi) Gyuri bácsi túzokjai (Kováts László) Egy sikerült hivatalos hajtóvadászat (Pausinger Károly) Vadak és vadászatok Erdélyben (Kishalmágyi Hollaki Zoltán).. A bölényről s egy ujrahonositását czélzö kísérletről (Honig István) ... ... ... a 36-dik számban Vaddisznó-hajtás ... « « « Egy farkas vadászat (Öry Aladár) « « « 93 101 102 105 119 140 ... 147 161 ... 161 162 ... 174 184 ... 199 210 ... 211 213, 253 220, 261 242 .. 242 263 265, 306 299 ... 320 321 ... 332 342 ... 345 369 382, 399 385 412, 438 ... 420 421 423 426 427 435 437 438 453 461 "C i y J

Next

/
Thumbnails
Contents