Vadászlap 21. évfolyam, 1900

VADÁSZ-LAP 1900. USZONEGYEDIK ÉVFOLYAM­FELELŐS SZERKESZTŐ : EGERVÁRI EGERYÁRY GYULA. LAPTULAJDONOSOK ÉS KIADÓK SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERVÁRI EGERYÁRY GYULA. Koayvtái« . ^«lea®. mag; • JST TLTÍÍ, ^ vj'ó MAHUH ÍT MW I ÍTMCMAH); MÚZEUM] 1( A KONYHA m N'OVENÜLKNAPLÓ -*" lgggVidászat. TAR T A LOM. Revízió 2010 Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. A vad óvása 3 Vadásztapasztalatok (ifj. Bartal Aurél) 3, 47, 88, 129, 1G9, 209, 248, 287, 330, 369, 409, 4-51 19 35 47 59 60 75 87 100 115 207 Hóban, fagyban (Dr. Mika Károly).. Miként lehet a gyermekokot vadorzókká nevelni ? (Honig István) Az orvvadászat ellen (Kováts László) A foglvok mesterséges felneveléséről . A vizi vadászat Csallóközben (ifj Bartal Aurél) Az orvvadászat ellen (ifj. Bartal Aurél) Egy érdekes magyar vadászati munkáról (Illés Nándor) Valami a vadak tilalmi idejéről A fáczánnak vadon tenvésztése és a müköltés (Hónig (István) 127, 155, 167, 196, Siketfajd-telepítés fáczánok segélyével (Klobusitzky Kálmán) 139, 179 Külföldi szárnyasok meghonosítása Európában ... ... ... ... 142 Az erdei szalonka párzásáról (Boryszlawszky László) 157 A foglyok párzásáról (Fónagy József) 181 A magyar vadászati kiállítás Párisban (Golyó) .. 195 A lelövés szerepe a szarvasállomány óvásában (dr. Mika K.) 219, 259 Teendőink a vadápolás érdekében ... 220 Faji ösztön átöröklése, faji tulajdonság átalakulása (dr. L. Ödön) 235 A meglőtt vadkacsa viselkedéséről (H. F. és Kováts László) 247, 279 Magyarország vadászati kiállítása Párisban 264; Az őzbak csalsippal való hívásáról ... ... 275 A fáczán természetrajzi adatai (Fónagy József) 276 A vadászat haszna mezőgazdasági szempontból (ifj. Bartal Aurél) 300 Rendellenes agancsfejlödés (Boryszlawszky László) 302 A madarak hasznos és káros voltának fogalma (Chernel 1st.) 315, 327 Mikor és mire tilos a vadászat (ifj. Bartal Aurél) 339 A foglyok gondozásának kérdéséhez (Illés Nándor) 342 Egy és más a medvéről (Dr. Csucsomi)... 355, 370 A madarak hangutánzása ... ... 358 A vadászati gazdaság czélja és eszközei (Illés Nándor) 379 Egy és más az élő vad befogása és szállításáról ... ... ... 419 Az üregi nyulak pusztításának kérdéséhez (Illés Nándor) 451 A fővad okszerű tenyésztése érdekében (Illés Nándor) 460 Gyermek vadászok a 36-ik számban A meglőtt szárnyas vad viselkedéséről a 36-ik számban Elbeszélesek, ismertetések, tudósítások. Pár szó azokról a bizonyos farkas-históriákról (Kováts László) 5 Zichy Jenő gróf szibériai útjáról ... ... 7 Medve-kaland (ifj. Téglás Gábor) 8 Amerikai csalmadarak 10 Párbaj az erdőn (Ferenczi Simon) ' ... 21 Özbakok párbaja (Öry Aladár) - ... 23 A vidra nyomán (Glück István) 36 40, 52, 81 1898. Egy téli éjszaka a hegyek között (Boér Miklós)... Indiánokkal vadászaton Vidra-lesen (Glück István) Vadászkaland (Öry Aladár) Vaddisznó-vadászat kutyákkal (Mérei Vajda Pál) — . Farkas-vadászat (Boér Miklós) Szabolcsi vadászat (Dubovszky Géza) ... Dráma a hegyek között (Ferenczi Simon) Pista bácsi kalandja vadászaton (Nyulassy Farkas)... . Különös két história (Pausinger Károly) Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala évben Mit szabad lőni ? (Hub Rezső) A Magyarországba behozott s onnan kivitt vadbőrök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimuta­tása 1898-ban '... A szörmeárukról (Dán Leo) Miklós bátyánk egy vadászkalandja (Pálosi Dénes) — ... Vígjáték a rengetegben (itj. Téglás Gábor, Firbás Nándor) 118, Vizi-vadászat (Kováts László) Vadászataim a burok hazájában 121, Vidra-vadászaton (Glück István) ­Vadász-kirándulás Ceylonban (Tallián Emil) A Szepességből (Teschler János) Fókavadászat a Pacific tengerparton Medvét kisér — Istent kisért (Ferenczi Simon) Mitru ördöge (B. R.) Vadászataim tigrisekre.. 201, 212, Hermann Ottó a madárvédelemről Nishny Nowgorod (Dán Leo) ..' Petru és Mitru (Pálosy Dénes) Izgalmas vadászkaland medvével (Kosztrober György) A nádas meg a róka (Boryszlawszky László) Mesterségesen növesztett abnormális agancs (Radó Pál) Sakálvadászat a Mavronas-hegységben — Rudolf trónörökös medvevadászata Munkács vidékén ... Mégnyilt a vadászidény Vadászat Valkó vára körül (Boér Miklós) Vadászat gyöngytyúkokra... ._ Régi emlékeimből (Inkey Nep. János) Petru és Mitru mint disznóvadászok (Pálosy Dénes)... Az öreg Gyura vadászkalandjai (Stenka Lajos Antal) ... Vadászat a világ különféle szalonkafajaira Madvevadászatok ­A trompf (Ferenczi Simon) Emlékeimből (K. L.) A huszonegyedik medve Vad-csalogatók - — Vadsertés-lesen (B M.) Régi vadászatok a Szilágyságban (Boér Miklós) Vad és vadászat a mennyei birodalomban. Vaddisznó-vadászaton (Glück István) Medvevadá^zatok a galonyai erdőségekben (Gr. Esterházy László) 287, 280, 321, 331, .367, 372, 38 93 49 50 62 64 65 76 78 79 80 90 91 101 102 170 120 132 130 159 171 172 199 199 241 221 222 237 250 251 252 268 279 299 289 291 304 318 320 361 344 332 333 344 3Í5 359 395 412 384 421

Next

/
Thumbnails
Contents