Vadászlap 29. évfolyam, 1908

tá VADÁSZ-LAP Könyvtára MúmuW 1908. Revízió 20 HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM­iiA.'i I! iiMt S.'r i H'POMÁNYI MÚAUM K0!••'/! AHA NOVtNúíÍKNA™, Ó 10. LAPTULAJDONOS ES SZERKESZTŐ: ECERYARI ECERVARY C Y U L 'Jy TARTALOM. Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Magyar vadászati szakirodalom ... ... 4 Kártékony vadak mérgezése.__ ..1 6 Hogyan segítsünk aganeskiállitásunk hiányain ? (József föherczeg) 19 A vadkacsák tilalmi ideje. ... 19 A közlekedés biztosítása a vad számára ... ... ... ... ... 20 Külföldi vadászok Magyarországon .. 35 A vadak táplálásáról ... ... 37 A farkas pusztításáról (Ercsényi Béla)... 41 A sózókról általában ... 48 A puska (Bársony István)... 59 Egy ós más a fövad téli takarmányozásáról (Stepanek Ferenez) 62 A fővad téli gondozása (Hidvéghy György) ... ... ... ... 75 A németországi 14-ikaganeskiállitás Berlinben (Gr. Széchényi Béla) 87 A vadászati ügy igaz barátaihoz!... 99 Az erdei szalonka és vadászata (Fekete Antal) 115 A vadőr teendői a vadorzókkal szemben ... 127 Vadászati nevelés ... ... 139 A hajtó gazdasági munkás ; 140 Egy és más a fogoly óvásáról (G. R.) ... ... 155,167 A vadászbérletek utáni III. oszt. kereseti adóról (Répászki István) 169 Gyakorlati útbaigazítások a mesterséges fáczántenyésztéshez... (Cizek W.) ... 179 A községi vadászterületek részenkénti bérbeadásának veszedelmei (Soós Jenő) ... 183 Ujabb szárnyas vadfajták meghonosításáról ... ... ... 195 Egy és más a vadászatról és annak jelentőségéről (Gy. Gy.)... 207 Védegyletünk uj elnöke s a jövő feladatai 219 Sólymokról és sólymászatról (Gy. Gy.) ... ... ... ... 235 A fáczánesibék nevelése angol rendszer szerint (Klobusitzky Kálmán) 238, 250 A fővad tenyésztése és gondozása (F. G.) ... ... ... ... 247, 287 Reflexiók (Dr. Pekker László) ... ... 259 Csapóládák és azok alkalmazása (v. d. Fladnitz) 260 A hiz-idény (Gy. Gy.) .... ... ... ... 275 Az évad elején ... ... 299 Vadbefogás ... ... 304 Tenni kell valamit! (Fodermayer Rezső) - 315 Őzvadnukról és minőségének emeléséről (Genthner R.) .... 327 Ő. cs. és kir. Fensége József fhg. védnökségo alatt álló «Országos agancskiállitásról (Gr. Széchenyi Béla)... ... ... ... 339 Gyakorlati kísérletek az agancskópzödés terén . ... ... 340 A császár madár vadászata (Lakatos Károly) ... ... ... 355, 367 A vadoriás ellen.. 379 A hűtőház a vadászat szolgálatában ... 380 A magyarországi orvmadarak rendszere (Lakatos Károly) 395, 407, 435 Az agancsosok földünkön egykor és manapság (Gy. Gy.)... ... 419 Néhány praktikus fogási mód csapóvasakkal . ... 438 Vadászati védegyletünk karácsonyi ajándéka ._ 459 - Az agancskiállitás érdekében (Gy. Takách Gy.) ... ... 460 A szeretet ünnepén 479 A mérgekről és a duvadmérgezésröl ...' 480 MAG rayíBnv -tu;;.:^' • l;/:i; i n Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Duvadpusztitások a XVIII.-ik században (Bolyky Miklós)._. ... Gürgényi medvevadászatok (Pausi'nger Károly) ... ... ... Első ludam (Bókási) ... ... ... ­Az ősember (Szilárd Ferenez) ... ... .. .'. Viaskodás egy vadkannal 1672.-ben (Krónikás) ... Kézzel fogott kőszáli sas (Peiszerle József)... A Biriny erdei vadászat (Bolyky Miklós)... Egy magyar farmer vadászatai (Szabolcs) ... ... ... ... ... Uj orvmadár-alak a magyar ornisban (Lakatos Károly) Emlékezetes vadászat Rátóton (Dr. Kováts László) ... Madarászati jegyzetek (Frigidus)... ... 76. 89, Kisértet a nyúl-lesen (ifj. Storz Mátyás) ... — ... ... ... Vadászterületek régente (Szabolcs)... Rövid farkas-históriák (Spiess A. R.) ... Pusztuló vadászobjektum (Gy. Gy.) _. ... ... ... Tavasz a havasokon (Földes Tamás) ... ... Duvad-pusztitási módok és eredmények (Hangos) ... ... ... A szalonka északi otthona ... ... — ... — Megjelölt madarak (Schenk Jakab) ... ... Vaddisznó-les czigányzene mellett (Nagy Jenő) Az első vadaskert drótkerítés (Krónikás) ,. ... Dürgésen (Guruly Dezső) Tőkés kacsa helyett vadlúd (Jávorszky József) Orvvadász-históriák és védekezés ellenük (Bencsik Sándor) ... Elefánt-vadászaton (S.) — Tanulságos megfigyeléseim a rókáról (F. G.) Egy keselyü-les (N. Nozdroviczky Lulu) ... ... ... ... Magyarországból kivitt eleven és leölt vadak, vadbőrök, agan­csok, fegyverek, lőpor, sörét es töltények értékkimu­tatása 1893—1906. évekről ... — Borzfogás (Jeddy Péter)... — — ... .. — A skandináviai vadászati viszonyokról (Szabolcs) ... Csendélet a halápi erdőben ... ... . 252,277, Farkas- éd medve-kalandok (Rigly J.) Stluczvadászat a neuqueni pampában (Dr. Lendl Adolf) A jávorszarvas hazájából (Gr. Breda Viktor) ... ... ... ... Izgalmas medvevadászat ... ... Töprengés ós elmélkedés (Firbás Nándor) .'._ ... A lelőtt vadak szállításáról ... Görbe napok (N. Nozdroviczky Lulu) Halászsasra (Gy. Gy.) — ... ... ... — *:.­Magyarország bevételei a fegyver és vadászati adóból (Horvát­ország nélkül) 1875—1906. ... ... Brandenburgi Katalin vadászatai (Krónikás) ... Nagy Lajos királyunk borsodi vadászatai (Bolyky Miklós) Lonszko polje (N. Nozdroviczky Lulu) ... A madarak szinérzése (Dr. Gorka Sándor) ... ... ... ... Egy éjszaka a dögkunyhóban (Spiess A. R.) ... Néhány szó a baglyok életéről (B. L.) ... .... ... Cseklyók és hurkok ártalmatlanná tétele... ... .. Az agyaras boszuja (Mátray Gyula) Az uhuk gondozása ... _ ­Vadásznapok Perzsa földön (Gy. Gy.) ... .... ... ... ... Az agancskiállitásról és a Werndl puskákról (Békási) Ifjúkori vadász-élményeimből (Elek Gusztáv) ... ... 9 21 22 39 41 50 51 52 64 116 79 92 100 104 115 120 130 133 141 158 158 161 184 186 198 208 210 220 241 289 263 280 292 294 299 317 317 319 320 320 330 332 333 342 358 359 359 370 371 382 383

Next

/
Thumbnails
Contents