Vadászlap 30. évfolyam, 1909

VA I) ASZ-LA D 1901 Revízió 20./.° ARMINCZADIM ÉVFOLYAM­LAPTULAJDONOS ES 3ERKESZTO: WAfiVAii IHlMfcmUDOMÁNYIMÚzÉÜfcl ^ KÖNYVTARA NÖVENDÉKNAPLÓ RYARI EGER/ÁRY G Y U L A. Számlt ójÉ ^fljS^L j „ Magyü^ .. r ' TARTALOM, ^gT Ml Jv 16 M sz. 12L Vadtenyésztés, II Va lászat. sg vadászati tanulmányok és szakértekezések. Újévi üdvözlet! __ ... A fogoly óvásáról és vadászásáról _ . ' öjóvi czikk 1 A vadak alkalmazkodása Ellenségeinkről! ... A fegyvertartás korlátozásának országos rendezése ... ... Özvadunk tenyésztéséről (F. G.) ... ... Az angol rendszerű fáezántenyésztésröl (Cs. Gy.) 75, 115, 127, A mérgekről ós a duvadmőrgezésről (Fekete Antal) Kalászok a statis'ztika tarlójáról (Frigidus) ... ... ... ... Több szigorúság, kevesebb vadorzó ... A vadászati jog az ó korban (Gy. Gy.) .... Védekezés a liiuz és a vadmacska ollen (G. B.) A fűkaszáló gép mint vadpusztitó (Sz. N.) Vigyázatlan vadászok felelőssége ... ... ... Az őzek tenyésztéséről (Guruby Géza) .1 Az utolsó «Kővi kecske« hazánkban Mult és jövő egyéb 3­5 19 20 35, 47 ' 59 60 167 78 99 139 195 197 207 219 235 247 259 155 Hazai vadgazdaságunk jövője (Békási) ... ... 275, 315 A foglyász-idény elején 1 ... ... ... ... ... 287 Csendháborítók az erdőben ... 299 A társas vadászatok veszélyei 327 Külföldi vadászvendégek és védegyletünk ... ... . ... 339 A rőtvadak erdei kártételeiről (Sz. N.)._. ... ... 340 A kíváncsiság és á bizalmatlanság a vadnál ... ... ... .... 342 A vadász (Remetei Kőváry János) ... ... 355 A rötvad elterjedése földünkön _. ... 367, 3'J5 A szarvastenyésztés ós állományszabályozás (Figyelő) ... ... 379 A vadász teendői őszszel ... " ... ... .... 397 Egy ós más a gyöngytyúk vadon tenyésztéséről (v. d. Fladnitz) 407 A szarvasbikák kivételes lelövési engedélyének korlátozásáról (K. Gy.) ... ;.. ... ... ... 423 Egy uj vadtakarmánynövény vadjaink számára (Sz. N.) ... 435 A községi vadászterületek ügye 447, 479 A vadászati alkalmazottak biztosításáról 459 Az avimigratio problémájának megoldó eszköze (Warga Kálmán) 467 Harmincz év tanulságai 481 Elbeszélések, ismertetések, tudósitások. Izgalmas medvevadászatok ... ... 7 Sikerült sasvadászat (Mátray Gyula)... 9 A Guasso—Nyiro mentén a Natron-tóig (gr. Zichy Kázmér) 10, 39, 51, 80, 92, 119, 131, 160, 171, 199, 211, 239, 251, 278, 291. 318, 330,359,371, 399. 411, 438, 451, és a 36-ik számban Cse észetek vaddisznóra magas hegységben (Békási) Kör tekintés a külföldi állatkertekben (dr. Lendl Adolf) ' ... Hiu: a rókalyukban (Bészler) ... ... ... ... — ­Fén s eredményű vaddisznó-vadászat ... — ... . Vias odás a vadkannal ... ... ... ... — — — Vad nyésztés a 18-ik század végén (Bolyky Miklós) HÍVÍ ilos farkasvadászat Boszniában (Hegyessy Géza) ... ... Sike lit farkasles (Rigly J).. ­Razi ,k (Nozdroviczky Lajos) .. ... - ... — A vi borjú (Dr. Szilárd Ferencz) .. A piztai talpastyuk 1908. évi megjeleuése Magyarországon (Schenk Jakab) ... ... — — ­A tö k birodalom vadászati viszonyairól (Szabolcs) ... Sikei s vaddisznóvadászatok (Keltz Gyula) 79, 89, A X'-ik német agancskiállitás (R.) .. Silva vadkenyér (Zeytler—Mieming R.).. ... — ... -- — A m< ve erejéről és étvágyáról (Rigl.V János) ­Izgali as medvevadászat (Kosztrober György) ... ... — — Vadáí állapotok a Riviérán (Sólyom) ... — ... ­Végzi es kaland oroszlánokkal (Diósy Ede) - — Az anlfabóta (Sz. F.) - — - -­Sebzei medve (Rigly János) - — --- — — I li bagoly tömeges megjelenése 1906/907. telén (Sehen! Jakab) — • — — . — t medveles (Zsemlicska Károly) ..v ... .... — — ormajár 1907/1908. évi megjelenése Magyarországon JGreschik Jenő) ... ­Hogyan lessünk vadludra a Hortobágyon? (V.) . ... ... — Vadmacska-historiák (Spies« A. R) ­Vadorzók és vadorzások a régi időkben (Bolyky Miklós)... — A csobán és a medve (Rigly János) Nem remélt vidravadászat (Sz. N-)... - — Kérelem az 1910. évi vvienielső nemzetközi vadászati kiállítás magyar vadászati osztályában való részvétel ügyében (Hg Esterházy M.) - — ,— ­Vadjaink és a léghajózás... ... ... ... — — --- — ­Egy és más a hiuzról (Zsemlicska Károly) A sebzett medve nyomán (Pausinger Károly) ... A svéd- és norvégföld vadállománya (Szabolcs) Disznó helyett medve (Ács Géza) - — ­Leszámolás egy kapitális vadkannal (Spiess A.) ­Medvelövés egy uj lövedékkel (Pausinger Károly) ... — — A bálnavadászatról.. - - .— --- . Szarvas- és vaddisznó vadászatok a régi időkben (Dessewtty uy) Emlékezetes medvevadászatom (Rigly János) Cserkészetek medvére a Fátrában (Justh Ödön).. ­Dalmát szigeteken (S.) - - -•­Váratlan találkozás medvével... ... — — — — Az orvvadászokról 1. (Bradofka Károly) 410 — II. (Lux János) Vadbőrök árszabása a XVIII. században (Krónikás) ... A talián (Sz. F.) ... - - -'- -­1 Izgalmas medvevadászat - — — - — — Tilosban ... ... — — ­Néhány lap a vadásznaplómból (Mátray Gy.) Apróságok a javorina-landoki herczegi vadát állományáról ... vadászterületről és vad •'184 208 211 220 221 236 249 261 263 264 238 300 302 318 328 343 344 357 369 380 383 411 425 426 448 450 461 467 468 V Wl "', ' /y^ -Jgfe:

Next

/
Thumbnails
Contents