Vadászlap 30. évfolyam, 1909

Törvénykezések, vadászatra vonatkozó ministeri rendeletek és felsőbirósági döntvények. Uj vadászati törvény Csehországban ... ... 174 Uj vadászati törvény Sziléziában '67 Szarvas-, dámvad-, őz- és zergevadászatok. Az 1909. évi országos agancskiállitásról (Gr. Széchenyi Béla)... 115 Az Orsz. aganoskiállitás bírálati eredménye . . 173 Országos magyar aganeskiállitás (Gyöngyöshalászi Takách Gyula) ... ... ... ... 179 Mult őszi szarvascserkészetem a Pilis hegységben (— y-y)__. 189 Zergevadászat a Tátrában 341 Cserkészetek a Retyezáton zergére 344, 361,425 A murányi szarvascserkészetekről ' ... 398 Megmenekült! (József föherczeg) ... ... ... ... 419 .1 tárt Szalonka-, siket- és nyirfajd-vadászatok. Az erdei szalonkákra-^ 119, 130. 144 A gr. Mailáth féle dolnjulfjUjoljáei uradalomban lefolyt tavaszi szalonkavadászatok 'Jre#yi4nye ... 141 Erdei szálonka júniusban ... iL ... .. 241, 253 281 Lőjegyzékek. Gr. Hunyady Károly soborsini uradalmából ... ... 50 Gr. Hunyady Károly ivánkai birtokáról ... ._ 51 Gr. Francken Sierstorpff-féle szokolya-jános pusztai uradalomból 51 Foeni Mocsonyi Antal bulcsi uradalmából 51 Gr. Draskovich Iván baranyasellyei uradalmából ... ... 51 Királyunk löjegyzéke.. ... 53 Gr. Almásy Dénes kétegyliázai, alinás-iratosi, gyulavári-varsándi, tarnazsadányi és sarkadi uradalmaiból ... 102 Gr. Festetics Tassilo uradalmaiból 144 Frigyes fhg. ö cs. és kir. fensége béllyei, klachani, magyar­óvári, seelovitzi, tescheni és véghlesi uradalmaiból ... 159 Fülöp Szász Coburg Gothai hg. magyarországi uradalmaiból 159 Hg. Esterházy Miklós eszterházai és kismartoni uradalmaiból... 160 A gödöllői cs. és kir. udv. vadászterületről 160 Sétaffy Gyula kutti-i és környékbeli vadászbérletéről 160 Gr. Esterházy Miklós Móricz csákvár-gesztesi uradalmából.__ 184 Gr. Almássy Imre saját és bérelt vadászterületeiről 184 Chotek Rezsó gróf korompai uradalmából... 184 Gr. Nádasdy Tamás bakony-nánai urad.-ból... 210 Ausztria országos löjegyzéke az 1907. évről ... ... ... 228 Dr. Floch-Reyhersberg Alfréd pa.-szöd-rákos csörgh.-gödi vadász­területeiről 290 Gr. Festetics Tassilo berzenczei és keszthelyi vadászterületeiről 438 Kimutatások : Gr. Széchenyi Béla ungmegyei kincstári vadász­bérletén 30 óv alatt elejtett vadakról, a vadászterület fen tartási költségeiről és bevételeiről ... ... a 36-ik számban (Ezenkívül a vadászati idény alatt vadászati rovatunkban a folyó vadászatokról és cserkészetekről, a tilalmi időben a vadtenyésztés állásáról, a vonulásról stb. lapunk minden száma a legú jabb és leg­megbízhatóbb híreket közölte az ország minden vidékéről.) Lő-sport. Lövészet. A montecarloi Grand Prix du Casino ... 82 A Baranya-Som. Toln. erd. és vad. egyes, galamblöv.-nek pro­grammja 201 A margitszigeti galamblövő versenyek 201 Lövési rekordokról ... 213 Világraszóló czéllövöversenyek 253 Fegyver-, töltény- és lőpor-isme. Winchester automat fegyver nagyvadra (Gothard Sándor) ... n A fegyvertechnika haladásáról 12 A nitrólőporok rozsdaképző tulajdonsága ... 12 A Sjögren rendszerű önműködő, ötlövetű sörétes fegyver (Balkay Adolf) ... ... 68 A fegyverek aczélrészeinek barnára futtatása 68 Lőpor-bajainkról 68 A Sjögren automat-fegyver kritikája (Gothard Sándor) ... 102 Sub-target (Stépán Béla) ... - 104 Nagyobb löporadagu töltények készítés módja ... ... ... 106 Az aczélburkolatu golyókról... ... 106 A Sjögren fegyver lövőkópessége (Gothard Sándor) 133 Peterlongó 9 mm. Mauser fegyvere (Gothard Sándor) 146 A gyórfüstU lőporgyártás fölénye a fekete lőpor gyártása fölött 147 Mi mindentől függ a golyó hatása? _. ... 147 A Browning fegyverről... ... ... ... ..: 147 A németországi vadászok löszerei... ... 147 Puskapor és puska (Nozdroviczky Lajos) 185 Uj ismétló golyós fegyver ... ... 187 A ravaszok czélszerübb elhelyezése kétcsövű fegyy.ereknéft':_,*. 188 Magyar sörétgyár ..".'• — 218, 248 Egy uj karabély , y 267 Ha körülnézünk egy modern fegyverboltban (Gothard Sándor) 280 A sörétes ágyukról... _ ... _.' ... ... ... ... ., 281 A «Bayard» karabély (Gothard Sándor) ,. V'..v 304 Mi okozza a fegyyer visszalökését ? ... 305 Mit bir el egy jó sörétes cső?.. _. — ... 305 A fegyvertisztitásról (Endre Alajos) ... 332 A patron- és lőporkérdés (Gothard Sándor)... ... 345 »Die Ballistik des Büchsenmachers» .. ... ... 346 Az automatikus Browning-fegyver 16-os öbnagyságban ... ... 346 Újfajta töltényhüvelyek... ... ... .,.„„.-.„,_• -_•_.- ... ... ' 346 j Az uj füstnélküli porunk (Gothard Sápdor) "'.iG •;.. ... 385 ". A patron- és löporkérdés (Endre Alajofe) •_•_. ... ... 385 : Kétcsövű elefánt fegyver ... .. _J ... !_;•• .__''__. 386 i Dörejnélküli lövések... ._ ... ... 386 f Patron- és lőporkérdés (Nozdroviczky Lajos) ... ... _. . 42 A lőpor mérczékröl ... ""Ll ''..'.' 427 Mire kell a vadászlátcsüvek vételénél figyelemmel lenni ? .. 427 Természetrajz. őzbak agancs nélkül... ... ... .. — ... ... 29 Agancsos szarvas-üsző ... ... 70 A sirály mint halpusztitó 109 Januárban dürgő nyirfajdkakasok ... 202 Erdei szalonkák húzása nyáron ... 291 A hófehér kócbag ... ... 307 Vadkacsafészek a fán.. 307 Ebtenyésztés. Ebeink szájkosara (Sólyom) 12 Pompás apporteur ... ... 13 A tacskó mint véreb... ... 13 A vonszalékkal való tanítási mód előnyei 13 A liusetetésről ... 42 Pár sző a Cocker spánielekről (P. Gy.) 266 A párisi kutyakiállitásról 266 Ebtenyésztés (Könyvismertetés) ... .. ... . . 266 Lóhus mint kutyaeledel 266 A használati eb ... ... ... ... ... ... 266 A régi agarászéletből (Egy agarász) ... ... 305 A kutya hadiszolgálatban ... ._ 306 A jó futó vadászkutya 306 A slughi vagy gazella-eb 306 Hadikutyák az ókorban ... ... 320 Ebkiállitás ... ... ... ... 427 Halászat. A czet-halászat „ 162 A friss hal felismerése.. 306 Egy uj konzerválási eljárás 306 Négyszemü halak ... ... 306 A halhús baktériumai 306 A halak terjeszthetik-e a tífuszt meg a kolerát? .. 306 A czethalászatról ... 306 A bálna ós a gőzhajó 306 Halrablók pusztítása ... .. . 307

Next

/
Thumbnails
Contents