Vadászlap 35. évfolyam, 1914

— 2 — Egy sebesült tiszt naplójából (Mars) 383 Cserkészetem Máramorosban (Dietl Ágoston) 417, 430 A sarjuboglyáról (Özv. Fónagy Józsefné) 440 A vadász a harcztéren (Sugár Károly) 443 Parczellázás előtt (Dr. Polgár Kálmán)... 444 Ravatal (Csáki Katsób György) 451 A remete (Özv. Fónagy Józsefné ... ... 453 Emlékezés Gödöliőról (Hajdú István). 477 Kormányrendeletek, elvi jelentőségű bírósági határozatok és döntvények. Valamennyi törvényhatóságnak, kir. erdőfelügyelőségnek stb. 110 A magyar királyi földmivelésügyi miniszter stb. 182 Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak stb ... 213 Az önálló vadászterületen átfutó pályatestre stb 2-5 Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak stb. 348 Valamennyi m. kir. kincstári erdőigazgatóságnak stb 360 Valamennyi közigazgatási bizottságnak stb ... 360 Hirdetmény 373 Az erdő- és földbirtokosokhoz ... 373 A m. kir. földmivelésügyi miniszter a hazai hasznosvad stb. 385 Az emlék- vagy ereklyeként tartott fegyver akkor is stb. ... 397 A m. kir. föld. miniszter a nagyobb vadászterületek stb.... 397 Valamennyi közigazgatási bizottságnak 458 Vadászatok. Almásy Dénes gróf kétegyházi uradalmában tartott vadászat eredménye 22 Zichy Ágost gróf belatinczi uradalmában tartott vadászat eredménye 22 A malomvizi Kendeffy-család retyezáti uradalmi vadászterü­letein tartott vadászat eredménye 22 Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg téli vadászatának ered­ményei ... ... ... ... 33 Hg. Batthyány-Strattmann Ödön körmendi tilalmasi vadász­területén tartott vadászat eredménye 33 Gr. Almásy Dénes sarkadi és gyulavári hitbizományi uradal­mában tartott vadászat eredménye 33 Hevesy Lajos Turafeketón és Tápió-Szecsőn tartott vadászat eredménye ... 33 Gr. Tisza István vadászterületein tartott vadászatok eredménye 47 Gr. Merán János csákborényi birtokán tartott vadászat ered­ménye ... ... 47 Györgyey Illés tápiógyörgyei uradalmában tartott vadászatok­eredményei 47 Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót vadaskerti lőjegyzéke ... ... 59 Hunyady Károly gróf és grófné soborsin-torjási és somogysaili vadászati eredménye... ... 59 Gróf Pálffy János ottóvölgyi vadászatának eredménye ... 59 Br. Solymosy Jenő kisterenyei vadászatának eredménye ... 59 Hevessy Lajos tápiószecsői vadászatának eredménye ... ... 470 Lőjegyzék. Mocsonyi Antal ur bulcsi és szentpáli uradalmi vadászterü­letein az 1913. év folyamán elejtett hasznos és kárté­kony vad lőjegyzéke ... 48 Gr. Hunyady Károly és Károlyné uradalmi vadászatának eredménye ... ... ... ... ... 61 Gr. Almásy Dénes sarkadi, gyulavári, varsándi, kétegyházai, almásiratosi és tarna-zsadányi uradalmaiban elejtett hasznos és kártékony vad lőjegyzéke ... ... ... 89 Fülöp Szász-CoburgyGothai herczeg Ő Fensége magyarországi vadászterületein az 1913. óv folyamán elejtett vad lő­jegyzéke ... ... ... ... ... ... 99 Frigyes kir. herczeg O Fensége vadászterületein 1913 febr. 1-től 1914 jan. 31-ig elejtett vad lőjegyzéke... 115 Lőjegyzék hg. Festetics Tassilo uradalmaiban 1913/14. évben elejtett hasznos és kártékony vadakról ... 144 Br. Baicti Mihály alsószelestei urad. vadászterületén az 1913. év folyamán elejtett vad lőjegyzéke ... 156 (Ezenkívül a vadászati idény alatt vadászati, rovatunkban a folyó vadászatokról és cserkészetekről, a tilalmi időben a vad­tenyésztés állásáról, a madárvonulásról stb. lapunk minden száma a legújabb és legmegbízhatóbb híreket közölte az ország minden vidékéről.) Vadásztáska. Az inyencz 7 A nagysörét 33 A pincze ... ... 47 Krónika 100 Bonyodalmak egy birkaczomb körül (V. G.) 115 Ki mint vet, ugy arat ... 129 Társadalmi miveltség ... ... 129 A puskáscsalád ... ... ... ... 129 Liczitáció .... .. ... ... ... ... ... ... 140 Lő-sport. Lövészet, fegyver-, töltény- és lőpor-isme. Néhány közérdekű kérdés (Gothard Sándor) ... ... 8 Minden ammoniaktartalmu tisztitóolaj 8 A gyutacs kidudorodása 8 Amerikai és angol golyóspuska és töltény (Schneider Árpád") 23 A hölgyek vadászfegyvere (Gothard Sándor) ... 35 Szétrepedt Winchester ._ ... •_•_ .... 36 A cordite (Schneider Árpád). 48 A Winchester ... ... 49 Az olimpiád párbaj lövészete 49 A drilling őse 49 Nikkeloldó 49 Néhány belföldön is kapható lőszer értékéről (Gothard Sándor) 63 A cső tisztitása ftístnélküli után , 64 Fegyvertöltő párna... . • ... ... ... __., .- 64 A tópuska (Schneider Árpád) ... 77 Felrobbant töltényes láda 78 Smith & Wesson-revolver ... ... 78 Önműködő pisztoly 78 Ismétlő sörótpuska 78 A Remington-karabély (Schneider Árpád) 89 Szórásra készített sörétes töltény 89 Milyen sörétszámot lőjjünk ? ... 89 A kakasnelküli 20 as Winchester 89 A sörétes cső ólmosodása ... ... 89 A Savage és a Ross karabélyok (Schneider Árpád) ... ... 103 A Winchester önműködő (S. Á.) ... ... 104 A haslochi lőporok (Schneider Árpád) ... 116 Uj rendszerű szuronytok (S. Á.) 117 A Remington (S. A.) 117 Brenneko ... 117 A Fabrique Nationale legújabb 22-es öbii automata karabélya (Gothard Sándor)... ... 155 A csőben megakadt burkolat ... ... ... ... ... ... ... 156 Uj rendszerű ravasz ... ... ... ... 156 Revolver — pisztoly (Schneider Árpád) 169 A töltényhüvely (Stankowsky J.) ... ... ... 170 A Cal. 45. önműködő Colt-pisztoly (Schneider Árpád) ... 184 A Meffert-fóle «Idealsicherung» (Schneider Árpád) 196 Az F. N.-féle uj 22-es öbii automata golyóskarabélyról (Gothard Sándor) , ... 198 A «Miniature Rifle» (Schneider Árpád) 227 Á lőfegyvertartási engedélyről (Nozdroviczky Lajos) 260 A Gyári Mauser (Schneider Árpád; ... ... 277 A fegyverek hatósági próbájáról ... 280 Két kitűnő golyós töltény (Schneider Árpád) ... 296 A lövedék mozgása a tölténykamrából a czélig (K.) .. 297, 311 Újdonságok (Schneider Árpád) ... ... 334 Hármascsövü, vegyescsövü ós golyós dupla fegyver (Schneider Árpád) ... ... ... ... 348, 360, 374 Természetrajz. A fekete szin a szőrmés vadnál... 4 A Stubalpe fenevadjáról (S. J.).. 21 A mi szajkónk ... ... ... ... ... ... 32 Egy s más a borzról... 44 Veszélyes-e a farkas az emberre nézve ... ... __ ... ... 47 Az állatvilág és a kikelet... ... ... ... ... .... ... 84 Ujabb adatok a parókás őzbak kérdéséhez ... 87 Követ-e a madár valamelyes rendszert tojásainak a fészek­ben való elhelyezésénél ? ... 104 Farkasjárás az Alföldön (Dr. Nagy Jenő) - — 116 Fajdkakas-dürgés (Csik Imre) — 129 A karvaly (Ifj. Kasparek Károly) ... 139

Next

/
Thumbnails
Contents