Vadászlap 36. évfolyam, 1915

o - f> TP 7 VADASZLAP 1915. HARMINCHATODIK ÉVFOLYAM. • HM! S/trruOOMÁNVI-M könyvtára . v'üVGNDÉKNAPCÖ 0 Av SÖI^'SZ' ' KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS : Z ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET. ZERKESZTO: KROLOPP ALFRÉD. Revízió 20Í5 Számítógépen SZERKESZTŐ: Könyvtára TARTALOM. SUGÁR KÁROÉ'T v * NU" Mir c itJf./.ó'i J) Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Dúvadmérgezési adminisztrációnk (Witkovszky Imre) ... ... 4 A dám hazánkban (Dr. Szalay Béla) 8, 17, 28, 42 Linguistikai észrevételek ... ... ... ... ... 16 Szabad-e vadászidény tartama alatt mérgezni (Dr. gróf Teleky Domokos) ... ... 27 A «Csend» (Gr. Zay Imre) ... ... ... ... ... 40 Az apróvad (kisvad) tenyésztése (Dr. Nedici György) 51, 66, 77, 90, 100, 112, 128, 138, 153, 159, 183, 198, 208, 220, 231, 243, 255, 270, 279, 291, 303, 315, 331, 339, 351, 363, 375, 387, 399, 411, 423 A háború és az állatvilág (Dr. Nagy Jenő) ... ... ... ... 63 Néhány észrevétel (Szerk.) ... 69 Az erdei szalonka tavaszi vadászata (Balkay Adolf) ... 75 Komoly szó vadászainkhoz (Chernel István)... 87 Az «apróvad» kérdéséhez (Bársony István) 111 Az «apróvad» kérdéséhez (Dr. Nedici György) ... ... ... 123 Tavaszi vadászat (Nadler Herbert) 135 Megjegyzések az országos vadlelövési kimutatáshoz (Barthos Gyula) ... ... ... ... ... 140 Az «apróvad» kérdéséhez (Gr. Zay Imre) ... 147 Háborús évüuk és a hasznos éneklők oltalma (Gy. K.)._. ... 154 Szilánkok a vadászati törvény reviziójához (Kohlbenheyer Gyula) 171 Észrevételek «az apróvad tenyésztése» cikksorozathoz (Cséti Róbert) 175 A föld és a szalonka (Gr. Zay Imre) ... ... 185 A vadlelövési kimutatásról (Dr. Nagy Jenő) 189 Vadászati tilalom megszüntetése (Sugár Károly) 207 Vadásztanya-tervezet (S. K.) ... 213 A vadászat és a közélelmezés (Balkay Adolf) 221 Nyulverés (P. Pocskay Béla) 236 A kisvad tenyésztése (Gr. Zay Imre) 267 A vadászati terminológia jelentősége (Gr. Zay Imre) 282 Egy kis polémia (Battlay Imre) 284 A vadászati terminológia jelentősége (Gyöngyhalászi Takách Gyula) 306 Két érdekes őaagancs (Dabasi Halász Géza és Liebsch Hugó) 328 A vasutak és a vadászati jog (Gr. Zay Imre).. Még egy szó a fácán érdekében (Hegedűs Balázs) A vasutak és a vadászati jog (Bársony István) ... A vasutak és a vadászati jog (Gr. Zay Imre) ... ... — Levél a szerkesztőhöz (Gr. Zay Imre) ... ... ... Levél a szerkesztőhöz (Bársony István)... — ... ... ... Vadászati törvényünk typusa mint egyik indoka a revízió szükségességének (Gr. Zay Imre) ... ... ... ... ... Ragadozók pusztítása méreggel (Hangos) ... ... Res nullius-e a vad? (Bársony István) 400, «Res nullius», a vadászati jog szempontjából (Mészáros Pál) 332 334 341 352 355 364 377 389 414 425 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Küzdelem (Grahovszky Béla) 30 Erdély vadászai (Betegh Pál) ... ... 39 Lőjük, mint a vadakat (Horváth Lajos) ... 40 A háború és a vadászat (Crausz Géza Aladár) 68 Délvidéki szalonkavadászatok (Nozdroviczky Lajos) 103 Zergebakok (Nadler Herbert) ... ... ... 124 Két vadásznap a blátóu (lfj. Bartal Aurél) 148, 162 Szarvasbőgés (Fereutzy Lajos)... ... ... ... ... ... ... 195 Vadászataim Paraguayban (Sármezey Árpád) 200, 214, 225, 237, 249, 259, 273, 285, 29 5, 309 Vadászat vizslával (Id. Szeöts Béla) 257 Egy hibázás története (Id. Szeöts Béla)... _. 293 Őznivóval (Sugár Károly) ... — — 293 Zergevadászat a Tátrában (Poprádi) ... 316 Medveles (Nadler Herbert) ... 317 Ádáz szarvasok (Dr. Szalay Béla) 356, 366, 380, 392, 403, 413, 427 Különös rókakaland (P. K.) ... ... 379 Kormányrendeletek, elvi jelentőségű bírósági határozatok és döntvények. Valamennyi magyar és horvát szavon országi kincstári stb. 93 Valamennyi törvényhatóságnak 201 Valamennyi törvényhatóságnak 202 Valamennyi közigazgatási bizottságnak, magyar és borvát­szlavonországi stb. ... . .. 202 A vadhús maximális árának meghatározása ... .... ... S2Í

Next

/
Thumbnails
Contents