Vadászlap 38. évfolyam, 1917

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Országos Magyar Vadászati Védegylet titkári híva Budapest, VII. kerület, Bálint-utca 5. szám Telefon: József 4—14. (Hivatalos érék déluUn 5—8-lg.) Előfizetésiára: Egész évre 12 korona Fél évre - 6 « F\z Országos Magyar Vadászati Védegylet tagjai részére: Egész évre csak 8 horona (Egyes szám éra 60 fillér.) '•'•-•'ClB AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET TULAJDONA ÉS HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐ: SUGAR KAROLY MEGJELENIK MINDEN HÓ 5, 15 ÉS 25-ÉN JWVIII. ÉVFOLYAM

Next

/
Thumbnails
Contents