Vadászlap 39. évfolyam, 1918

г CV TOLYRM WÍ 1858 mcgjojetiik MinDcn hó 5,15 es 25-ÉH Szerkesztésig és kiadóhivatalt и Оrsségo* Magyar Vadászati Védegylet titkári hivatala Budapest, VII. kerület, Bálint-utca 5. szám. Telefoni Józset 4—14. (tllaatalu «rak Miatta J—14,,) Előfizetést ára: Egész évre_____12 korona Té l évre__________б a Pa Országos Magyar Vadlszatl Védegylet tagjai részéről Egész évre csal?------------------------8 korona (Cf^M »<« Irt *0 flHérJ AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZATI VÉDEGYLET TULAJDONA ÉS HIVATALOS KÖZLÖMYE szerkesztői SUGAR KAROLY

Next

/
Thumbnails
Contents