Vadászati Útmutató 1938-1939, 13. évfolyam

VADÁSZATI UTHllTATIf A VADÁSZAT ISMERETEINEK KÖNYVE IZ 1931-1939. VADÁSZATI EHE SZŐLŐ NAFTÁRBAL. Xin. ÉVFOLYAM. Kiváló vadászati szakírók közreműködésével szerkeszti és kiadja: NIKOLITS GYÖRGY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., t)llői-út 89/b. Postatakarékptári csekksz.: 38.466. Telefon: 138-625. Ára: 10 pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents