Izraelita főreáliskola, Vágújhely, 1892

■K-----—__________________ _---------—---------—---- * A YÁG U J H E L YI állam, segélyzett nyilvános izr. reáliskola XXXI. évi ÉRTESÍTŐJE az 1892-93. tanévről. Közli Dr. MAHLER MIKSA, igazgató. Váyiijhely, 1893. Horovitz Adolf könyvnyomdája.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents