Izraelita főreáliskola, Vágújhely, 1901

A VÁGUJMELgi ÁLLAM. SEQÉLYZETT NYILVÁNOS IZ R. ^.lÁLISKOLA Хь ÉRTESÍTŐJE az 1901—1902. tanévről. KÖZLI: ALT MANN JAKAB igazgató. AZ ISKOLA FENTARTÓJA : Л VAQUJMELYI \zk. hitközség. VÁSüJHELg, 1902. .HUNGÁRIA“ KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents