Izraelita főreáliskola, Vágújhely, 1902

A végnjhelyi izr. alreéliskola tankönyvek jegyzéke 1903—1904. évre. I. osztály. Biblia: Mózes II. könyve. Dr. Mandl: Biblia történet I. rész. Dr. Badics Ferencz: Magyar olvasókönyv I. rész. Dr. Halász Ignácz: Magyar nyelvtan I. rész. Him-Paulay: Német olvasókönyv. I. és II. oszt. számára. Lasz Samu : Földrajz az I. oszt. számára. Dr. Szterényi Hugó: Természetrajz az 1. oszt. számára, Dr. Веке M.: Számtan. Dr. Gerevich E.: Rajzoló Geometria I. rész. Kogutoviqz: Isk, Atlasz. II. osztály. Biblia: Mózes Ш. könyve. Dr. Mandl: Biblia történet I. rész. Dr. Badics Ferencz: Magyar olvasókönyv II. rész. Dr. Halász Ignácz: Magyar nyelvtan II. rész. Hirn-Paulay: Deutsches Lesebuch für die I, u. II. Classe. Lasz Samu: Földrajz а Ц. és III. oszt. számára. Dr. Sterényi Hugó: Természetrajz a II. oszt. számára. Dr. Веке M.: Számtan. Dr. Gerevic'n E.: Rajzoló Geometria II. rész. Kogutovicz: Isk. Atlasz. .

Next

/
Thumbnails
Contents