Városi Szemle – 14. évfolyam – 1928.

TARTALOM. MM I. Tanulmányok. Oldal Lukács Ödön: Magyarország állami adórendszere és községi (városi) pénzügye I Ereky István: A jogi személyek 49 Dr. Wildner Ödön: Egy angol város tükörképe 113 Dr. Szenkovits László: A hivatásos gyámság intézménye, feladata és a törvénytelen gyermekek védelme Ausztriában 189 Király Kálmán: A nyugateurópai nagyvárosok közutairól 228 Dr. Kelényi B. Ottó: A könyvtár és a művelődés kapcsolatai 251 Dr. Melly József: Berlin egészségvédelmi berendezkedése 260-— Forgó Pál: A városépítés új problémái és eredményei 280 Dr. Ambrózy Kálmán : A kisajátítási törvény és a székesfőváros 296 Dr. Wildner Ödön : Kötött lakásgazdaság Nagybritanniában 304 Weis István : Az északamerikai várospolitika újabb irányai 369 Dr. Wildner Ödön: Tavasz ébredése a pesti és budai városházán 395 Dr. Szalay Sándor: A lakáspiac szervezése 441 Liber Endre: A főváros küldöttségének amerikai útja (I. rész.) 453 Dr. Czebe Jenő: Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések az elszakított terü­leteken (II. Cseh-Szlovákia.) : 476 Dr. Wolff Hellmuth : Közlekedési balesetstatisztika 484 Liber Endre: A főváros küldöttségének amerikai útja. (Folytatás) 561 Weigel Pál: Az idegenforgalmi statisztika kérdéséhez 595 Dr. Wildner Ödön: Tavasz ébredése a pesti és budai városházán. (Folytatás.) .. 606 Dr. Melly József: Budapest csecsemőhalandósága nemzetközi megvilágításban.. 632­Mayer Ferenc : Háztartási számadások 674 — Dr. Vas Bernát: A székesfővárosi közegészségügyi és bakteriológiai intézet műkö­dése és fejlesztése 688 Dr. Csorna Kálmán: Budapest székesfőváros gyermekvédelmi tevékenysége 717 Dr. Czebe Jenő: Javaslat az 1886: XXII. községi (illetőségi) törvény 5—18. és 164. §-ainak módosítása tárgyában 710 Dr. Ereky István: A jogiszemélyek (II. A köztestületek.) 773 Dr. Csorna Kálmán : A gyermekvédelmi ügy fejlődése Ausztriában 828 Dr. Némethy Károly: A köztisztviselők alkalmaztatása 831 Dr. Rötzer Ferenc: Az örökbefogadott kiskorúak tartásának kérdése a hatáskör szempontjából 849 Dr. Eperjessy István: Irányitó gondolatok a székesfővárosi leventemozgalom fejlesztéséhez 866 Dr. Ereky István: A jogiszemélyek (II. A köztestületek. Folytatás.) 939 Dr. Csorna Kálmán: Franciaország gyermekvédelmi rendszere és intézményei, figyelemmel Páris különleges helyzetére 1002 Dr. Szokola Leó : A hatóságok és a társadalom szociális munkájának kapcsolata... 1030 Dr. Lamotte Károly: Budapest pénzügyei 1053 Dr. Wildner Ödön : A X. nemzetközi lakás-és városépítésügyi kongresszus problémái 1066

Next

/
Thumbnails
Contents