A Bécsi Kiállítás - Képes Kiállítási Lapok. Rendkívüli melléklet a "Vasárnapi Ujság"-hoz (1873)

1. szám

1. szám. A nemzetközi kiállítások. Május hó elseje óta az egész földkerek­ségének tekintete Bécs felé irányul; május hó elsején nyíltak meg a nemzetközi kiállí­tás helyiségei, hogy befogadják a szél-rózsa minden irányából odasereglő idegeneket. A mit a tudomány teremtett, a mit a művé­szet alkotott, a mit az ipar létrehozott, a mit a szorgalom létesített s a mit a kereskedés közvetitett: az mind látható lesz a bécsi „Prater“ kiállítási épületeiben. Egy egész világ, az összes emberiség hangyaszorgal­mának bámulatra méltó eredményei, a fejlő­dés fokozatainak előtüntetésével, egybehal­mozva a munka dicsőítésére 1 Fölösleges munkát teljesítenénk, ha a nemzetközi kiállítások fontosságáról s elvi- tázhatlan hasznáról igyekeznénk az olvasót meggyőzni. Az emberi szellem és szorgalom által kivívott eredmények tömeges feltün­tetésének üdvös hatásáról már a régiek is meg voltak győződve. A haladás jótékony emeltyűit látták ily [kiállításokban s azokat országos ünnepeknek tekintették. A mik voltak a görög szellemnek az olympusi játé­kok, a mik voltak az ó-kori iparnak s keres­kedelemnek a tyrusi és karthagói áru-bazá­rok : az most az összes emberiségnek a nemzetközi kiállítás. Tudjuk, hogy „semmi sem uj a nap alatt“ ; a kiállítások eszméje bizonyára nem az. Az alak azonban, mely­ben mi leszünk szerencsések az emberi szel­lem és munka eredményeinek kiállítását leg­közelebb is láthatni és bámulhatni: alig nehány évtized sajátja.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents